ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Seminer ORM500 GÜZ-BAHAR 0+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Verilen bir konuda detaylı bir literatur araştırması yapabilir
  2-İlgi alanında ya da farklı bir alanda önceden tanımlanmış bir problem çözüm üretebilmek adına literatur araştırması sonuçlarını derleyebilir, sentezleyebilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir
  3-Literatür araştırması sonucunda elde edilen bulgulara bağlı olarak detaylı bir rapor hazırlayabilir ve bulguları bir dinleyici topluluğu önünde güvenle sunabilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)1400
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1412168
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 10012020
  Toplam İş Yükü(Saat)   188
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,27 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Seçilen bir konuda bir çözüme ulaşabilmek adına problemi anlamaya çalışmak
  2 Seçilen bir konuda bir çözüme ulaşabilmek adına problemi anlamaya çalışmak
  3 Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak
  4 Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak
  5 Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak
  6 Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak
  7 Çalışılmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları arayıp bulmak ve onları okumak
  8 Ara Sınav
  9 Yapılan gelişmelerin izlenmesi
  10 İlgilenilen porblemin çözümüne yönelik olarak edinilen bilgileri önem derecesine göre sınıflandırmak ve bunlardan bir veri tabanı oluşturmak
  11 İlgilenilen porblemin çözümüne yönelik olarak edinilen bilgileri önem derecesine göre sınıflandırmak ve bunlardan bir veri tabanı oluşturmak
  12 Çalışılan onu hakkında rapor yazımı
  13 Çalışılan onu hakkında rapor yazımı
  14 Çalışılan onu hakkında rapor yazımı
  15 Raporun tamamlanması ve bir dinleyici bir kitle önünde sunulması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Her öğrencinin bağlı olduğu öğretim üyesi
  Dersi Verenler

  1-)10002 10002 10002

  2-)Doktor Öğretim Üyesi Bora İmal

  3-)Doktor Öğretim Üyesi Hasan Emre Ünal

  4-)Profesör Dr Muhammed Nuri Öner

  5-)Profesör Dr Sezgin Özden

  6-)Profesör Dr Ceyhun Göl

  7-)Doktor Öğretim Üyesi Yalçın Kondur

  8-)Doktor Öğretim Üyesi Semih Kuter

  9-)Doktor Öğretim Üyesi Funda Oskay

  10-)Doçent Dr İlker Ercanlı

  11-)Profesör Dr Sedat Keleş

  12-)Doçent Dr Ender Buğday

  13-)Doktor Öğretim Üyesi Ebru Gül

  14-)Doktor Öğretim Üyesi Figen Çakır

  15-)Doçent Dr Üstüner Birben

  16-)Doçent Dr Meriç Çakır

  17-)Doçent Dr Alkan Günlü

  18-)Doktor Öğretim Üyesi Muammer Şenyurt

  19-)Doçent Dr Serhat Ursavaş

  20-)Doktor Öğretim Üyesi Seda Erkan Buğday

  Ders Yardımcıları Her öğrencinin bağlı olduğu öğretim üyesi
  Kaynaklar 1. Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makaleler.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Seminerin amacı; öğrencileri verilen veya seçilen bir konuda literature araştırması yapabilecek şekilde yönlendirmek, onlara literature araştırmasıyla derlenen bilgileri sentezleyebilmek, literature ışığında edinilen bulguları analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve tartışabilme olanağı sunmaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 1
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 1
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 5
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 4
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 1
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 1
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 5
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster