ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılıkta Proje Değerlendirme ORM502 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Proje yönetim döngüsünü bilir.
  2-Proje izlemenin nedenini kavrar, amaca uygun yöntemleri tanır,
  3-Projeye uygun izleme göstergeleri oluşturabilir
  4-Bu göstergeleri başarıyla ilişkilendirebilir
  5-Farklı aşamalarda yapılması gereken değerlendirme çeşitlerini tanır
  6-İç-dış- bağımsız değerlendirmenin neden ve anlamlarını kavrar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2511010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje2515555
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   169
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,63 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Proje Değerlendirmeye Giriş Forest Resources Economics and Finance Chapter 11
  2 Proje, fayda ve maliyet kavramları Forest Resources Economics and Finance Chapter 11
  3 Proje planlama süreci nasıl uygulanır Forest Resources Economics and Finance Chapter 11
  4 Proje döngüsü Forest Resources Economics and Finance Chapter 11
  5 Projenin ekonomik değerini belirleme yöntemleri Forest Resources Economics and Finance Chapter 11
  6 Yatırım projelerinin kabul ya da reddedilme ölçütleri Forest Resources Economics and Finance Chapter 11
  7 Net bugünkü değer yöntemi Forest Resources Economics and Finance Chapter 11
  8 Ara Sınav
  9 İç karlılık oranı yöntemi Forest Resources Economics and Finance Chapter 11
  10 Fayda/Maliyet oranı yöntemi Forest Resources Economics and Finance Chapter 11
  11 Geri ödeme süresi yöntemi Forest Resources Economics and Finance Chapter 11
  12 Yatırım projelerinin sıralanması Forest Resources Economics and Finance Chapter 11
  13 Ulusal proje değerlendirme ölçütleri Forest Resources Economics and Finance Chapter 11
  14 Grup çalışması Dönem sonu ödevleri tamamlanacak
  15 Seminer sunumu
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Sezgin Özden
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Sezgin Özden

  Ders Yardımcıları H. Emre Ünal
  Kaynaklar 1. Forest Resource Economics and Finance, David Klemperer, 1996 2. Ormancılık İşletme Ekonomisi, M. Fehmi Türker, 2008 3. Cost-Benefit Analysis, 2nd edition, (2001) by Boardman, Greenberg, Vining, and Weimer, ISBN 0-13¬087178-8 Pearson Education, Prentice Hall. 4. Kohli, K. N (1993). Economic analysis of investment projects: a practical approach. OxfordUniversity Press.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bilimsel araştırma projeleri, kalkınma projeleri gibi birçok proje bir takım ölçütlere göre değerlendirilerek kabul ya da ret edilir. Projeler kaynak kullanarak amaçlarına ulaşacağından bu kaynakların etkin biçimde kullanılması gerekmektedir. Proje değerlendirme yöntemleri bu amaca ulaşmak için geliştirilmiş yöntemlerdir. Lisansüstü öğrencilerinin de proje değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmaları yapacakları projelerde etkin olarak sonuca ulaşmalarına katkıda bulunacaktır.
  Dersin İçeriği Proje Değerlendirmeye Giriş, Proje, fayda ve maliyet kavramları, Proje planlama süreci nasıl uygulanır, Proje döngüsü, Projenin ekonomik değerini belirleme yöntemleri, Yatırım projelerinin kabul ya da ret edilme ölçütleri, Net bugünkü değer yöntemi, İç karlılık oranı yöntemi, Fayda/Maliyet oranı yöntemi, Geri ödeme süresi yöntemi, Yatırım projelerinin sıralanması, Ulusal proje değerlendirme ölçütleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 3
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 3
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 5
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster