ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılıkta Sosyal Analiz ORM503 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sosyal ormancılık ile ilgili temel kavramları tanımlar
  2-Sosyal ormancılık bakış açısını kazanarak, ormancılığın sosyal boyutunun olduğunu bilir.
  3-Ormancılıkta alternatif üretim sistemlerini bilir
  4-Orman-köy ilişkilerini geliştirmek amacıyla çeşitli plan ve projeler hazırlar
  5-Sosyal ormancılık projelerini hazırlarken Hızlı Kırsal Değerlendirme Tekniğini kullanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2511010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje2515555
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   169
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,63 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sosyal analiz neden yapılır? Sosyal Analiz: Bölüm 1
  2 Sosyal analizin amaçları Sosyal Analiz: Bölüm 2
  3 Sosyal çeşitlilik ve cinsiyet Sosyal Analiz: Bölüm 2
  4 İlgi (çıkar) grupları Sosyal Analiz: Bölüm 2
  5 Katılım Sosyal Analiz: Bölüm 2
  6 Sosyal risk nedir Sosyal Analiz: Bölüm 2
  7 Sosyal analiz ve proje hazırlama Sosyal Analiz: Bölüm 3
  8 Ara Sınav
  9 Sosyal değerlendirmenin temel kavramları Sosyal Analiz: Bölüm 3
  10 Yerel halk Sosyal Analiz: Bölüm 3
  11 Yerel halk Sosyal Analiz: Bölüm 3
  12 Proje yürürken yapılacak işler Sosyal Analiz: Bölüm 4
  13 Sosyal analizde araçlar ve veri toplama yöntemleri Sosyal Analiz: Bölüm 4
  14 Sosyal analizde araçlar ve veri toplama yöntemleri Sosyal Analiz: Bölüm 4
  15 Cinsiyet ve kalkınma, Sosyal Analiz: Bölüm 4
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Hasan Emre ÜNAL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Poverty Handbook: Analysis and Processes to Support ADB Operations: 2006 Asian Development Bank 2. Handbook on Social Analysis: A Working Document, 2007 Asian Development Bank 3. Social Analysis Sourcebook: Social Development Department The World Bank December 2003
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Orman Ekonomisi Anabilim Dalında yapılan lisansüstü çalışmalar ve araştırmaların büyük çoğunluğu toplumsal yapı analizini de içermektedir. Bu dersin amacı sosyal analiz yapacak araştırıcı ve lisansüstü öğrencilerin sosyal analiz konusunda bilgi sahibi olmaları ve öğrendiklerini uygulayabilmektir.
  Dersin İçeriği Sosyal analiz neden yapılır?-Sosyal analizin amaçları-Sosyal çeşitlilik ve cinsiyet-İlgi (çıkar) grupları-Katılım-Sosyal risk nedir-Sosyal analiz ve proje hazırlama-Sosyal değerlendirmenin temel kavramları-Yerel halk-Proje yürürken yapılacak işler-Sosyal analizde araçlar ve veri toplama yöntemleri-Cinsiyet ve kalkınma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 3
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 5
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 3
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 1
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 5
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster