ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ORM504 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kırsal kalkınma ile ilgili temel kavramları aktarmak, çalışma alanlarını ortaya koyar
  2-Kırsal kalkınma politikalarının ve uygulamalarının başlıca özelliklerini bilir
  3-Kırsal kalkınma çalışmalarında sorun analizi tekniklerini ve çözüm yaklaşımlarını uygular
  4-Kırsal kalkınma ile tarımsal kalkınma, kırsal sanayi ve kalkınma ekonomisi arasındaki ilişkileri bilir
  5-Kırsal kalkınma uygulamalarına yönelik proje geliştirme ve bu aşamada dikkat edilecek noktaları bilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2511010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje2515555
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   169
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,63 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kırsal kalkınma kavramı K1 BÖLÜM 1
  2 Kırsal kalkınma niçin önemlidir? K1 BÖLÜM 1
  3 Kırsal kalkınmada ormancılığın önemi K1 BÖLÜM2
  4 Kırsal kalkınma yaklaşımlarının karşılaştırılması K1 BÖLÜM2
  5 Kırdan kente göç K1 BÖLÜM2
  6 Kırsal kalkınma yöntem ve araçları K1 BÖLÜM2
  7 İlgi grupları analizi K1 BÖLÜM4
  8 Ara Sınav
  9 Katılımcı kırsal değerlendirme K1 BÖLÜM4
  10 Problem ağacı yöntemi K1 BÖLÜM5
  11 SWOT anlizi K1 BÖLÜM5
  12 Kırsal kalkınmanın devamlılığı K1 BÖLÜM6
  13 Cinsiyet K1 BÖLÜM6
  14 Kırsal kalkınmada mikro kredi uygulaması K1 BÖLÜM7
  15 Faydalanma kapasitesi ve çevre koruma K1 BÖLÜM7
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. H. Emre Ünal
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Hasan Emre Ünal

  Ders Yardımcıları Prof. Dr. Sezgin Özden
  Kaynaklar K1-An Integrated Approach to Rural Development K2-Forestry for Sustainable Rural Development, Ford Foundation 1998 New York K3-Sustainable rural development: What is the role of the agri-food sector? Edited by Martin Petrick and Gertrud Buchenrieder, IAMO 2007 K4-Poverty Handbook: Analysis and Processes to Support Asian Development Bank Operations, 2006 Asian Development Bank K5-Comprehensive Planning for Sustainable Rural Development, Gerrit-Jan Knaap and Arnab Chakraborty, The Journal of Regional Analysis and Policy, JRAP37(1):18-20. 2007 K6-Promoting Sustainable Rural Development Through Agriculture, Canadian International Development Agency 2003 K7-The Integrated Sustainable Rural Development Strategy, 2000
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bilindiği üzere Türkiye?de Orman Köylerinde yaklaşık 7 milyon kişi yaşamakta ve bu toplum kesimi ulusal gelirden aldıkları pay itibariyle toplumun en yoksul kesimi arasında sayılmaktadırlar. Ormancılık etkinliklerinin başarı ile yapılmasının koşullarından birisi de orman-toplum ilişkilerinin iyileştirilmesidir. Bunu gerçekleştirmenin yollarından birisi de ormanla iç içe yaşayan orman köylülerinin refah seviyesini yükseltmektir. Bu açıdan ormancılığın sosyo-ekonomik kesiminde araştırma yapacak lisansüstü öğrencilerinin kırsal yoksulluk ve kırsal kalkınma hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu nedenle Orman Mühendisliği Anabilim Dalı?nda ?Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma? isimli bir Yüksek Lisans dersi açılması öngörülmüştür.
  Dersin İçeriği Kırsal kalkınma kavramı-Kırsal kalkınma yaklaşımlarının karşılaştırılması-Kırdan kente göç-Kırsal kalkınma yöntem ve araçları-İlgi grupları analizi-Katılımcı kırsal değerlendirme-Problem ağacı yöntemi-SWOT analizi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 5
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster