ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Böcek Ekolojisi ORM505 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Abiyotik ve biyotik çevre faktörlerinin böcekleri birey ve popülasyon düzeyinde nasıl etkilediklerini kavrar
  2-Böcek ekolojisi ile ilgili temel hesaplamaları yapar
  3-Böcek ekolojisi bilgilerini zararlı böceklerle mücadelede kulllanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler4013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   186
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,2 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İklim koşullarının böcekler üzerindeki etkileri K1 İklim, K2 Abiyotik-Klimatik faktörler bölümü okunmalıdır
  2 Işığın böcekler üzerindeki etkileri K1 Işık, K2 Abiyotik-Klimatik faktörler bölümü okunmalıdır
  3 Atmosfer gazlarının böcekler üzerindeki etkileri K1 Atmosfer gazları konusu okunmalıdır
  4 Yerçekimi ve basıncın böcekler üzerindeki etkileri K1 Yerçekimi ve Basınç konusu okunmalıdır
  5 Fizikokimya ve kimya etkenleri K1 Fizikokimya bölümü okunmalıdır
  6 Toprak ve toprağın böcekler üzerindeki etkileri K1 Toprak, K2, Bölüm 4 (Toprak) bölümü okunmalıdır
  7 Besin durumunun böcekler üzerindeki etkileri K1 Besin, K2 Besin Miktarı konuları okunmalıdır
  8 Ara Sınav
  9 Canlıların karşılıklı etkileri; bitkisel çevre K1 Bitkisel çevre konusu okunmalıdır
  10 Karşılıklı etkiler: rekabet, kommensalizm K1 Karşılıklı etkiler konusu okunmalıdır
  11 Karşılıklı etkiler: mutualizm, parazitizm K1 Karşılıklı etkiler konusu okunmalıdır
  12 Popülasyon yoğunluğu kavramı K1 Popülasyon yoğunluğu bölümü okunmalıdır
  13 Popülasyon artışı ve popülasyon dalgalanması K1 Popülasyon dalgalanması bölümü okunmalıdır
  14 Böcek salgınlarının sebep ve şekilleri (1. Bölüm) K1 Salgınların sebep ve şekilleri bölümü okunmalıdır
  15 Böcek salgınlarının sebep ve şekilleri (2. Bölüm) K1 Salgınların sebep ve şekilleri bölümü okunmalıdır
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ziya ŞİMŞEK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KONDUR
  Kaynaklar 1. Kansu, A.İ., Böcek Çevrebilimi (Böcek Ökolojisi). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını No:1045, 274s. 2. Oğurlu, İ., 2001. Böcek Ekolojisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yayını No 2, Isparta, 187s
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencilerin böceklerin çevreleri ile ilişkilerine ait bilgilerin öğretilmesi, dersin amacıdır.
  Dersin İçeriği Abiyotik ve biyotik faktörlerin böcekler üzerindeki etkileri. Böcek ekolojisiyle ilgili bazı temel hesaplamalar. Böcek ekolojisinin mücadele açısından önemi. Böcek salgınlarının sebepleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 3
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli -
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 3
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster