ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Zararlılarla Savaş ORM510 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Zararlılara karşı uygulanacak mücadelenin genel ilkelerini uygular
  2-Zararlılara karşı mücadele yöntemlerini uygular
  3-Kimyasal mücadele uygulamasında gerekli tedbirleri alır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler4013030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   177
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,9 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Doğal denge kavramı ve doğal dengeyi bozan faktörler K1
  2 Kanunsal savaş K1
  3 Kültürel ve silvikültürel savaş K1
  4 Fiziksel ve mekanik savaş K1
  5 Biyolojik savaş: biyolojik mücadele etmenleri K1
  6 Biyolojik savaşın başarısını etkileyen faktörler K1
  7 Türkiye?deki biyolojik savaş uygulamaları K1
  8 Ara Sınav
  9 Biyoteknik savaş: feromonlar, türler arası bileşikler K1
  10 Biyoteknik savaş: besi cezp edicileri, repellent ve deterrent maddeler K1
  11 Biyoteknik savaş: tuzaklar, tuzak çeşitleri ve kullanımı K1
  12 Biyoteknik savaş: tuzakların kullanım uygulamaları K1
  13 Entegre zararlı yönetimi K1
  14 Kimyasal savaş (1.kısım) K1
  15 Kimyasal savaş (2. kısım) K1
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ziya ŞİMŞEK
  Dersi Verenler

  1-)10002 10002 10002

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Şimşek, Z., 2005. Zararlılarla Savaş Ders Notları
  Yardımcı Kitap YK1. Toros, S., Maden, S., Sözeri, S., 2001. Tarımsal Savaşım Yöntem ve İlaçları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını 417s. YK2. Öncüer, C., 2000. Tarımsal Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No:13, 380s.
  Dersin Amacı Orman alanlarında böcekler, hastalık ve yabancı otlar önemli zararlara sebep olmaktadırlar. Bu derste orman zararlısı böceklere karşı mücadele yolları irdelenecektir.
  Dersin İçeriği Doğal denge kavramı ve doğal dengeyi bozan faktörler. Kanunsal savaş. Kültürel ve silvikültürel savaş. Fiziksel ve mekanik savaş. Biyolojik savaş, Biyoteknik savaş, Entegre zararlı yönetimi, Kimyasal savaş.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli -
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli -
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 3
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster