ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Doğal Gençleştirme Yöntemleri ORM511 GÜZ 2+2 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Doğal gençleştirmenin başarısında etkili olan meşcere karakteristikleri ve tohum özelliklerini bilir.
  2-Önemli orman ağacı türlerimizin silvikültürel özelliklerini bilir.
  3-Klimatik, edafik ve biyotik faktörlerin analizi ile saf ve karışık meşcerelerin doğal gençleştirme tekniklerini bilir.
  4-Doğal gençleştirmenin ekolojik koşullarını bilir.
  5-Türkiye ormanlarını oluşturan başlıca ağaç türlerinin saf ve karışık meşcerelerinde uygulanabilecek doğal gençleştirme metotlarını uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler4012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Doğal Gençleştirmenin Ekolojik Koşulları Atay, İ. 1987. Doğal Gençleştirme Yöntemleri I-II,İ.Ü.Yayın No:3461, F.B.E. Yayın No:1, 290 s., İstanbul.
  2 Doğal Gençleştirmenin Ekolojik Koşullarını Düzeltmek için Uygulanabilecek Önlemler Atay, İ. 1987. Doğal Gençleştirme Yöntemleri I-II,İ.Ü.Yayın No:3461, F.B.E. Yayın No:1, 290 s., İstanbul.
  3 Bakir Ormanda Gençleşme Atay, İ. 1987. Doğal Gençleştirme Yöntemleri I-II,İ.Ü.Yayın No:3461, F.B.E. Yayın No:1, 290 s., İstanbul.
  4 İşletme Ormanında Doğal Gençleştirmenin Temel Şekilleri Atay, İ. 1987. Doğal Gençleştirme Yöntemleri I-II,İ.Ü.Yayın No:3461, F.B.E. Yayın No:1, 290 s., İstanbul.
  5 Doğal gençleştirme yöntemleri Atay, İ. 1987. Doğal Gençleştirme Yöntemleri I-II,İ.Ü.Yayın No:3461, F.B.E. Yayın No:1, 290 s., İstanbul.
  6 Doğal gençleştirme yöntemleri Atay, İ. 1987. Doğal Gençleştirme Yöntemleri I-II,İ.Ü.Yayın No:3461, F.B.E. Yayın No:1, 290 s., İstanbul.
  7 Saf ve karışık kayın Meşcerelerinde Doğal Gençleştirme Atay, İ. 1987. Doğal Gençleştirme Yöntemleri I-II,İ.Ü.Yayın No:3461, F.B.E. Yayın No:1, 290 s., İstanbul.
  8 Ara Sınav
  9 Saf ve karışık Meşe Meşcerelerinde Doğal Gençleştirme Atay, İ. 1987. Doğal Gençleştirme Yöntemleri I-II,İ.Ü.Yayın No:3461, F.B.E. Yayın No:1, 290 s., İstanbul.
  10 Saf ve karışık Ladin Meşcerelerinde Doğal Gençleştirme Atay, İ. 1987. Doğal Gençleştirme Yöntemleri I-II,İ.Ü.Yayın No:3461, F.B.E. Yayın No:1, 290 s., İstanbul.
  11 Saf ve karışık Sedir Meşcerelerinde Doğal Gençleştirme Atay, İ. 1987. Doğal Gençleştirme Yöntemleri I-II,İ.Ü.Yayın No:3461, F.B.E. Yayın No:1, 290 s., İstanbul.
  12 Saf ve karışık Çam Meşcerelerinde Doğal Gençleştirme Atay, İ. 1987. Doğal Gençleştirme Yöntemleri I-II,İ.Ü.Yayın No:3461, F.B.E. Yayın No:1, 290 s., İstanbul.
  13 Saf ve karışık Göknar Meşcerelerinde Doğal Gençleştirme Atay, İ. 1987. Doğal Gençleştirme Yöntemleri I-II,İ.Ü.Yayın No:3461, F.B.E. Yayın No:1, 290 s., İstanbul.
  14 Türkiye Ormanlarında doğal gençleştirmenin genel değerlendirmesi ve kritiği Atay, İ. 1987. Doğal Gençleştirme Yöntemleri I-II,İ.Ü.Yayın No:3461, F.B.E. Yayın No:1, 290 s., İstanbul.
  15 Türkiye Ormanlarında doğal gençleştirmenin genel değerlendirmesi ve kritiği Atay, İ. 1987. Doğal Gençleştirme Yöntemleri I-II,İ.Ü.Yayın No:3461, F.B.E. Yayın No:1, 290 s., İstanbul.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. M. Nuri ÖNER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Figen Çakır

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇAKIR Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL Araş. Gör. Özlem MEŞE
  Kaynaklar Atay, İ. 1987. Doğal Gençleştirme Yöntemleri I-II,İ.Ü.Yayın No:3461, F.B.E. Yayın No:1, 290 s., İstanbul. Daniel, T.W., Helms, J.A., Baker, F.S. 1979. Principles of Silviculture, McGraw-Hill series in forest resources, 500 p., New York. Genç, M. 2004. Silvikültür Tekniği, S.D.Ü.Orman Fakültesi Yayın No:46, 357 s., Isparta. Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Silvikültür Tekniği (Silvikültür II), İ.Ü.Yayın No: 4459, O.F.Yayın No:475, 314 s., İstanbul. Oliver, C.D., Larson, B.C. 1996. Forest Stand Dynamics, John Wiley&Sons, Inc., 519 p., New York. Smith, D.M., Larson B.C., Kelty, M.J., Ashton P.Mark S. 1997. The Practice of Silviculture (Applied Forest Ecology), John Wiley&Sons, Inc., 537 p., New York.
  Yardımcı Kitap Atay, İ. 1990. Silvikültür II (Silvikültürün Tekniği), İ.Ü.Yayın No:3599, O.F.Yayın No:405, 242 s., İstanbul. Genç, M. 2004. Silvikültürün Temel Esasları, S.D.Ü.Orman Fakültesi Yayın No:44, 357 s., Isparta. Saatçioğlu, F. 1976. Silvikültür I (Silvikültürün Biyolojik Esasları ve Prensipleri), İ.Ü.Orman Fakültesi Yayın No:2187/222, 423 s., İstanbul. Saatçioğlu, F. 1971. Orman Bakımı (Meşcere Yetiştirmesine Ait Tedbirler), İ.Ü.Orman Fakültesi Yayın No:1636/160, 303 s., İstanbul. Saatçioğlu, F. 1971. Orman Ağacı Tohumları, İ.Ü.Orman Fakültesi Yayın No:1649, O.F.Yayın No:173, 242 s., İstanbul. Saatçioğlu, F. 1971. Silvikültür Tekniği (Silvikültür II), İ.Ü.Orman Fakültesi Yayın No:1648/172, 562 s.,İstanbul.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, Ülkemizdeki saf ve karışık meşcerelerin devamlılığını sağlamak üzere uygulanması gereken doğal gençleştirme (Meşcere Kurma) yöntem ve tekniklerini öğretmektir.
  Dersin İçeriği Doğal gençleştirmenin başarısında etkili olan meşcere karakteristikleri. Ölü örtü ve diri örtünün durumları. Gençleştirme ile klimatik faktörler arasındaki ilişkiler. Önemli orman ağacı türlerimizin silvikültürel özellikleri ve gençleştirme teknikleri. Doğal gençleştirmenin biyolojik ve ekolojik temelleri. Bakir ormanlarda gençleştirme. Doğal gençleştirmenin temel çeşitleri. Saf ve karışık meşcerelerde doğal gençleştirme yöntemleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster