ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Karışık Meşcerelerin Silvikültürü ORM512 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ülkemizdeki ekonomik ve ekolojik öneme sahip karışık meşcereler hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Karışık meşcerelerde rekabet ve karşılıklı büyümü ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur.
  3-Karışık meşcerelerde uygulanacak silvikültürel metodlar hakkında bilgi sahibi olur.
  4-Karışık meşcerelerde farklı türlere göre uygulanacak bakım ve gençleştirme metodlarını öğrenir.
  5-Karışık meşcerelerde karşılaşılan gençleştirme sorunlarına çözüm önerileri getirebilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler4012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ülkemizde ekonomik ve ekolojik öneme sahip karışık meşcereler Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Silvikültür Tekniği. İstanbul Üniversitesi Yayınları, Orman Fakültesi, 192 s., ISBN: 975-404-703-0, İstanbul.S:132-136
  2 Karışık meşcerelerde rekabet Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Silvikültür Tekniği. İstanbul Üniversitesi Yayınları, Orman Fakültesi, 192 s., ISBN: 975-404-703-0, İstanbul.S:132-136
  3 Karışık meşcerelerde büyüme ilişkileri Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Silvikültür Tekniği. İstanbul Üniversitesi Yayınları, Orman Fakültesi, 192 s., ISBN: 975-404-703-0, İstanbul.S:132-136
  4 Ülkemizde değişik yetişme ortamına göre örnekler Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Silvikültür Tekniği. İstanbul Üniversitesi Yayınları, Orman Fakültesi, 192 s., ISBN: 975-404-703-0, İstanbul.S:132-136
  5 Karşılıklı büyüme ilişkilerine bağlı olarak değişik gelişme çağlarında uygulanacak bakım tedbirleri Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Orman Bakımı. İstanbul Üniversitesi Yayınları, Orman Fakültesi, 192 s., ISBN: 975-404-703-0, İstanbul.S:10-82
  6 Karışık meşcerelerde bulunan türlerin tohum ve gençlik özellikleri Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Silvikültür Tekniği. İstanbul Üniversitesi Yayınları, Orman Fakültesi, 192 s., ISBN: 975-404-703-0, İstanbul.S:132-136
  7 Karışık meşcere türlerine göre uygulanacak bakım tedbirleri Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Orman Bakımı. İstanbul Üniversitesi Yayınları, Orman Fakültesi, 192 s., ISBN: 975-404-703-0, İstanbul.S:90-124
  8 Ara Sınav
  9 Karışık meşcerelerde türlerin gençlik özelliklerine göre önceliği Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Silvikültür Tekniği. İstanbul Üniversitesi Yayınları, Orman Fakültesi, 192 s., ISBN: 975-404-703-0, İstanbul.S:132-136
  10 Karışık meşcerelerde karşılaşılan gençleştirme sorunları Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Silvikültür Tekniği. İstanbul Üniversitesi Yayınları, Orman Fakültesi, 192 s., ISBN: 975-404-703-0, İstanbul.S:132-136
  11 Değişik türlere göre karşılaşılan gençleştirme sorunları Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Silvikültür Tekniği. İstanbul Üniversitesi Yayınları, Orman Fakültesi, 192 s., ISBN: 975-404-703-0, İstanbul.S:132-136
  12 Karışık meşcerelerde uygulanacak gençleştirme yöntemleri Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Orman Bakımı. İstanbul Üniversitesi Yayınları, Orman Fakültesi, 192 s., ISBN: 975-404-703-0, İstanbul.S:236-251
  13 Karışık meşcerelerde uygulanacak gençleştirme yöntemleri Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Orman Bakımı. İstanbul Üniversitesi Yayınları, Orman Fakültesi, 192 s., ISBN: 975-404-703-0, İstanbul.S:10-82
  14 Karışıma giren türlere göre gençleştirme yönteminin seçimi Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Orman Bakımı. İstanbul Üniversitesi Yayınları, Orman Fakültesi, 192 s., ISBN: 975-404-703-0, İstanbul.S:10-82
  15 Ülkemizde bu konuda yapılmış uygulamaların tanıtımı Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Orman Bakımı. İstanbul Üniversitesi Yayınları, Orman Fakültesi, 192 s., ISBN: 975-404-703-0, İstanbul.S:10-82
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. M. Nuri ÖNER
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Muhammed Nuri Öner

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇAKIR Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL Araş. Gör. Özlem MEŞE
  Kaynaklar Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Silvikültür Tekniği (Silvikültür II), İ.Ü.Yayın No: 4459, O.F.Yayın No:475, 314 s., İstanbul. Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.F. 2004. Orman Bakımı. İstanbul Üniversitesi Yayınları, Orman Fakültesi, 192 s., ISBN: 975-404-703-0, İstanbul. Genç, M. 2004. Silvikültür Tekniği, S.D.Ü.Orman Fakültesi Yayın No:46, 357 s., Isparta. Klety, M.J., Larson, B.C., Oliver, C.D. 1992. The Ecology and Silviculture of Mixed-Species Forests, Kluwer Academic Publisher, 287 p., Netherlands. Daniel, T.W., Helms, J.A., Baker, F.S. 1979. Principles of Silviculture, McGraw-Hill series in forest resources, 500 p., New York. Oliver, C.D., Larson, B.C. 1996. Forest Stand Dynamics, John Wiley&Sons, Inc., 519 p., New York. Smith, D.M., Larson B.C., Kelty, M.J., Ashton P. Mark S. 1997. The Practice of Silviculture (Applied Forest Ecology), John Wiley&Sons, Inc., 537 p., New York.
  Yardımcı Kitap Saatçioğlu, F. 1971. Orman Bakımı (Meşcere Yetiştirmesine Ait Tedbirler), İ.Ü.Orman Fakültesi Yayın No:1636/160, 303 s., İstanbul. Saatçioğlu, F. 1971. Orman Ağacı Tohumları, İ.Ü.Orman Fakültesi Yayın No:1649, O.F.Yayın No:173, 242 s., İstanbul. Saatçioğlu, F. 1971. Silvikültür Tekniği (Silvikültür II), İ.Ü.Orman Fakültesi Yayın No:1648/172, 562 s.,İstanbul.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, karışık meşcerelerin büyüme ve kuruluş özelliklerini tanıtmak ve karışık meşcerelerde uygulanacak bakım ve gençleştirme yöntemlerini öğretmektir.
  Dersin İçeriği Karışık meşcerelerin özellikleri. Karışık meşcerelerde rekabet. Bölgelere göre önemli karışımlar ve türlerin büyüme ilişkileri. Değişik gelişme çağlarındaki karışık meşcerelerde uygulanacak bakım tedbirler, uygun gençleştirme yöntemleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli -
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster