ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orman Vejetasyon Bilgisine Giriş ORM513 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitki toplumlarının nitelikleri hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Vejetasyon alım teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
  3-Vejetasyon alımlarını değerlendirebilir.
  4-Vejetasyon tablosu yapabilir.
  5-Orman toplumlarının sınıflandırılması ve analizi hakkında yeterli bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler4012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki sosyolojisinin tanımı, tarihsel gelişimi Aksoy, H. 1990. Vejetasyon Bilgisine Giriş, İ.Ü. Orman Fakültesi Roto Baskı, İstanbul.1.Bölüm
  2 Raunkiaer`in yaşam biçimleri (hayat formları) Aksoy, H. 1990. Vejetasyon Bilgisine Giriş, İ.Ü. Orman Fakültesi Roto Baskı, İstanbul.1.Bölüm
  3 Dünyadaki bitki formasyonlarının fizyonomik ve ekolojik sınıflandırılması Aksoy, H. 1990. Vejetasyon Bilgisine Giriş, İ.Ü. Orman Fakültesi Roto Baskı, İstanbul.1.Bölüm
  4 Bitki toplumlarının oluşmasında etkili olan faktörler Aksoy, H. 1990. Vejetasyon Bilgisine Giriş, İ.Ü. Orman Fakültesi Roto Baskı, İstanbul.2.Bölüm
  5 Rekabet ve bitkilerin rekabet yeteneğini etkileyen faktörler Aksoy, H. 1990. Vejetasyon Bilgisine Giriş, İ.Ü. Orman Fakültesi Roto Baskı, İstanbul.2.Bölüm
  6 Fizyolojik ve ekolojik davranış, bitki toplumlarının önemli özellikleri Aksoy, H. 1990. Vejetasyon Bilgisine Giriş, İ.Ü. Orman Fakültesi Roto Baskı, İstanbul.1.Bölüm
  7 Vejetasyon alımı yapılacak örnek alanların seçimi, alım sayısı ve zamanı, örnek alanların büyüklüğü ve biçimi Aksoy, H. 1990. Vejetasyon Bilgisine Giriş, İ.Ü. Orman Fakültesi Roto Baskı, İstanbul.1.Bölüm
  8 Ara Sınav
  9 Örnek alanlardaki alımlar (tür bileşimi, örtme dereceleri, yaşama gücü, katlılık vb.) Aksoy, H. 1990. Vejetasyon Bilgisine Giriş, İ.Ü. Orman Fakültesi Roto Baskı, İstanbul.1.Bölüm
  10 Vejetasyon tablolarının düzenlenmesi (işlenmemiş tablo, bulunma tablosu, parça tablo, ayrıntılı tablo, özet tablo). Aksoy, H. 1990. Vejetasyon Bilgisine Giriş, İ.Ü. Orman Fakültesi Roto Baskı, İstanbul.1.Bölüm
  11 Vejetasyon tablolarının düzenlenmesi (işlenmemiş tablo, bulunma tablosu, parça tablo, ayrıntılı tablo, özet tablo). Aksoy, H. 1990. Vejetasyon Bilgisine Giriş, İ.Ü. Orman Fakültesi Roto Baskı, İstanbul.1.Bölüm
  12 Vejetasyon tablolarının düzenlenmesi (işlenmemiş tablo, bulunma tablosu, parça tablo, ayrıntılı tablo, özet tablo). Aksoy, H. 1990. Vejetasyon Bilgisine Giriş, İ.Ü. Orman Fakültesi Roto Baskı, İstanbul.1.Bölüm
  13 Bitki toplumlarının sınıflandırılması, bitki toplumlarının temel birimleri, karakter türleri, ayırıcı türler, egemen türler. Aksoy, H. 1990. Vejetasyon Bilgisine Giriş, İ.Ü. Orman Fakültesi Roto Baskı, İstanbul.1.Bölüm
  14 Toplum yayılışı, toplum gelişimi, toplum tarihi, toplum ekolojisi. Aksoy, H. 1990. Vejetasyon Bilgisine Giriş, İ.Ü. Orman Fakültesi Roto Baskı, İstanbul.1.Bölüm
  15 Bitki sosyolojisinin kullanım alanları Aksoy, H. 1990. Vejetasyon Bilgisine Giriş, İ.Ü. Orman Fakültesi Roto Baskı, İstanbul.1.Bölüm
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. M. Nuri ÖNER
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Muhammed Nuri Öner

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇAKIR Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL Araş. Gör. Özlem MEŞE
  Kaynaklar Aksoy, H. 1990. Vejetasyon Bilgisine Giriş, İ.Ü. Orman Fakültesi Roto Baskı, İstanbul. Aksoy, H. 1978. Karabük - Büyükdüz Araştırma Ormanındaki Orman Toplumları ve Bunların Silvikültürel Özellikleri Üzerine Araştırmalar, İ.Ü. Yayın No: 2332, O.F. Yayın No: 237, İstanbul. Akman, Y. 1993. Biyocoğrafya, Palme Yayınları, Ankara. Akman, Y., 1995. Türkiye Orman Vejetasyonu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara. Akman, Y., Ketenoğlu, O. 1987. Vejetasyon Ekolojisi (Bitki Sosyolojisi), Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Yayın No: 146, Ankara. Atalay, İ., 1994. Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. Kent, M., Coker, P. 1992. Vegetation Description and Analysis, by John Wiley & Sons. Inc, U.S.A. Mueller-Dombois, D., Ellenberg, H., 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology, by John Wiley & Sons. Inc, U.S.A.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı farklı bitki toplumlarının ve vejetasyon tiplerinin belirlenmesi ve analizine yönelik yöntem ve yaklaşımları öğretmektir.
  Dersin İçeriği Kaynak ve gelişme. Bitki toplumlarının nitelikleri. Rekabet. Fizyolojik ve ekolojik davranış. Rekabetin Niteliği. Bitki toplumlarının önemli özellikleri. Vejetasyon bilgisinin araştırma alanları ve nitelendirilmesi. Toplum sistematiği. Bitki toplumlarının temel birimleri ve belirlenmesi. Vejetasyon alımları ve değerlendirilmesi. Toplum yayılışı gelişimi, tarihi ve ekolojisi. Deneysel ve uygulamalı bitki sosyolojisi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster