ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormanda Doğa Koruma ve Silvikültür ORM514 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Orman ekosistemi üzerine insan etkilerini özetler.
  2-Ormancılıkta doğa koruma konularını özetler.
  3-Ormanda doğa korumanın temellerini açıklar.
  4-Biyolojik çeşitlilik konularını özetler.
  5-Doğa korumada doğaya yakın silvikültürü bilir.
  6-Doğaya yakın silvikültürel müdahaleleri gerçekleştirir.
  7-Milli parklarda doğa koruma esaslarını açıklar.
  8-Milli parklarda gerekli silvikültürel müdahaleleri gerçekleştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler4012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Orman ekosistemi üzerine insan etkileri ve ormancılıkta doğa koruma Çolak, A.H. 2001. Ormanda Doğa Koruma, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
  2 Doğa koruma kavramı, tarihçesi ve amaçları; doğa korumanın gerekçeleri; doğa korumada değerlendirme ölçütleri Çolak, A.H. 2001. Ormanda Doğa Koruma, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
  3 Türkiye`de doğa koruma kategorileri; doğa korumada uygun alan seçimi ve boşluk analizi; doğa koruma alanlarının şekli, zonlar, planlama ve restorasyon Çolak, A.H. 2001. Ormanda Doğa Koruma, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
  4 Doğa korumada biyolojik çeşitlilik Çolak, A.H. 2001. Ormanda Doğa Koruma, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
  5 Hemerobi, doğaya yakınlık, Biyotop ve tür koruma Çolak, A.H. 2001. Ormanda Doğa Koruma, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
  6 Biyolojik çeşitliliğin korunması, silvikültür ? doğa koruma ve yaban hayatı ilişkileri Çolak, A.H. 2001. Ormanda Doğa Koruma, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
  7 Orman kenarları ve orman kenarı bakımı Çolak, A.H. 2001. Ormanda Doğa Koruma, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
  8 Ara Sınav
  9 Ölü odun, çalılar ve ender ağaç türleri Çolak, A.H. 2001. Ormanda Doğa Koruma, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
  10 Özel nitelikli bazı doğa koruma alanları Çolak, A.H. 2001. Ormanda Doğa Koruma, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
  11 Doğaya yakın silvikültür ve sürekli orman düşüncesinin tarihsel gelişimi, ormancılıkta doğa koruma ve silvikültür Çolak, A.H. 2001. Ormanda Doğa Koruma, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
  12 Bakir orman ekolojisi, mozaik yapı (doğal yaşam evreleri) ve silvikültür Çolak, A.H. 2001. Ormanda Doğa Koruma, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
  13 Silvikültürel kararların doğa üzerine etkileri, ağaçlandırmalar ve doğa koruma Çolak, A.H. 2001. Ormanda Doğa Koruma, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
  14 Bakir orman ekolojisi Çolak, A.H. 2001. Ormanda Doğa Koruma, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
  15 Ormanlık alanlardaki milli parklarda alınabilecek silvikültürel önlemler Çolak, A.H. 2001. Ormanda Doğa Koruma, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. M. Nuri ÖNER
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Muhammed Nuri Öner

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇAKIR Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL Araş. Gör. Özlem MEŞE
  Kaynaklar Çolak, A.H. 2001. Ormanda Doğa Koruma, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara. Akman, Y., 1995. Türkiye Orman Vejetasyonu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara. Genç, M. 2004. Silvikültür Tekniği, S.D.Ü.Orman Fakültesi Yayın No:46, 357 s., Isparta. Daniel, T.W., Helms, J.A., Baker, F.S. 1979. Principles of Silviculture, McGraw-Hill series in forest resources, 500 p., New York. Oliver, C.D., Larson, B.C. 1996. Forest Stand Dynamics, John Wiley&Sons, Inc., 519 p., New York. Smith, D.M., Larson B.C., Kelty, M.J., Ashton P.Mark S. 1997. The Practice of Silviculture (Applied Forest Ecology), John Wiley&Sons, Inc., 537 p., New York.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı ormanda doğa korumanın esaslarını ve uygulamasını öğretmektir.
  Dersin İçeriği Biyolojik çeşitlilik (Genetik tür ve ekosistem çeşitliliği) ve silvikültür. Doğaya yakın silvikültür. Süreklilik prensibi. Doğa koruma alanlarında silvikültür ve restorasyon çalışmaları. Ormanda doğa korumanın biyolojik temelleri. Hemerobi ve doğaya yakınlık. Ölü odun. Biyotop ve tür koruma, orman kenarları. Global iklim değişimi. Sera etkisi ve silvikültür. Popülâsyon genetiği ve doğa koruma (SLOSS, MPV, PVA, Metapopulasyon gibi). Bakir orman ekolojisi. Ağaçlandırmalar ve doğa koruma. Diri örtü mücadelesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster