ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye`nin Ormanları  ORM515 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiyenin jeolojik-morfolojik yapısını, iklim tiplerini ve geobotaniksel karakterini bilir.
  2-Türkiyenin önemli orman ağaçlarının yayılışlarını bilir.
  3-Orman kuşakları ve bu kuşaklarda yayılış gösteren önemli orman toplumlarını ve silvikültürel özelliklerini bilir.
  4-Türkiyedeki orman toplumları ve bunların yayılış alanlarını bilir.
  5-Türkiyedeki ormanların yayılışı ile yetişme ortamları ve iklim arasında bağ kurabilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler4012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, kavramlar, silvikültürel temeller Mayer, H., Aksoy, H.1998. Türkiyenin ormanları, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Muhtelif Yayın No: 1, Bolu.
  2 Türkiye`nin Morfolojik, Jeolojik yapısı ve iklim tipleri Mayer, H., Aksoy, H.1998. Türkiyenin ormanları, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Muhtelif Yayın No: 1, Bolu.
  3 Türkiye`nin geobotaniksel karakteri (Türkiye florası ve Fitocoğrafik bölgeler) Mayer, H., Aksoy, H.1998. Türkiyenin ormanları, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Muhtelif Yayın No: 1, Bolu.
  4 Türkiye`nin önemli ağaç türlerinin yayılışı Mayer, H., Aksoy, H.1998. Türkiyenin ormanları, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Muhtelif Yayın No: 1, Bolu.
  5 Kuzey Anadolu öksin ve suböksin ormanları Mayer, H., Aksoy, H.1998. Türkiyenin ormanları, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Muhtelif Yayın No: 1, Bolu.
  6 Doğu Trakya`daki step ormanı bölgesi, Orta Anadolu Tüylü meşe step ormanı bölgesi Mayer, H., Aksoy, H.1998. Türkiyenin ormanları, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Muhtelif Yayın No: 1, Bolu.
  7 Doğu Anadolu step ormanı bölgesi Mayer, H., Aksoy, H.1998. Türkiyenin ormanları, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Muhtelif Yayın No: 1, Bolu.
  8 Ara Sınav
  9 Güneydoğu Anadolu step ormanı bölgesi Mayer, H., Aksoy, H.1998. Türkiyenin ormanları, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Muhtelif Yayın No: 1, Bolu.
  10 Güney Anadolu`nun mediteran orman kuşağı (Toroslar ve Amanoslar) Mayer, H., Aksoy, H.1998. Türkiyenin ormanları, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Muhtelif Yayın No: 1, Bolu.
  11 Mediteran Ege Bölgesi Mayer, H., Aksoy, H.1998. Türkiyenin ormanları, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Muhtelif Yayın No: 1, Bolu.
  12 Silvikültürel Sonuçlar Mayer, H., Aksoy, H.1998. Türkiyenin ormanları, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Muhtelif Yayın No: 1, Bolu.
  13 Kuzey Anadolu öksin ve suböksin ormanları Mayer, H., Aksoy, H.1998. Türkiyenin ormanları, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Muhtelif Yayın No: 1, Bolu.
  14 Yetişme ortamı ve toplum çeşitliliği Mayer, H., Aksoy, H.1998. Türkiyenin ormanları, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Muhtelif Yayın No: 1, Bolu.
  15 Orman genetiği, verim gücü ve antropojen etkilerin silvikültürel sonuçları Mayer, H., Aksoy, H.1998. Türkiyenin ormanları, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Muhtelif Yayın No: 1, Bolu.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. M. Nuri ÖNER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇAKIR Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL Araş. Gör. Özlem MEŞE
  Kaynaklar Mayer, H., Aksoy, H.1998. Türkiye?nin ormanları, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Muhtelif Yayın No: 1, Bolu. Akman, Y., 1995. Türkiye Orman Vejetasyonu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara. Akman, Y. 1993. Biyocoğrafya, Palme Yayınları, Ankara. Atalay, İ., 1994. Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. Genç, M. 2004. Silvikültür Tekniği, S.D.Ü.Orman Fakültesi Yayın No:46, 357 s., Isparta. Daniel, T.W., Helms, J.A., Baker, F.S. 1979. Principles of Silviculture, McGraw-Hill series in forest resources, 500 p., New York. Oliver, C.D., Larson, B.C. 1996. Forest Stand Dynamics, John Wiley&Sons, Inc., 519 p., New York. Smith, D.M., Larson B.C., Kelty, M.J., Ashton P. Mark S. 1997. The Practice of Silviculture (Applied Forest Ecology), John Wiley&Sons, Inc., 537 p., New York.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı Türkiye`deki önemli orman kuşaklarını ve orman bölgelerini tanıtmak, silvikültürel özelliklerini öğretmektir.
  Dersin İçeriği Giriş. Kavramlar, silvikültürel temeller, öksin orman kuşağında vejetasyon ve iklim, Kuzeybatı öksin ormanlar, Orta öksin ormanlar, Doğu öksin ormanlar, Doğu Trakya`daki step ormanı bölgesi, Orta Anadolu tüylü meşe step ormanı bölgesi, Doğu Anadolu step ormanı gölgesi, Güneydoğu Anadolu step ormanı bölgesi, Güney Anadolu`nun mediteran orman kuşağı (Toroslar ve Amanos dağları), mediteran Ege bölgesi, silvikültürel sonuçlar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster