ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yüksek Dağ Silvikültürü ORM516 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yüksek dağ silvikültüründe ekolojik, ekofizyolojik ve biyolojik temelleri açıklar.
  2-Yüksek dağ ormanı meşcerelerinin kuruluş özelliklerini açıklar.
  3-Yükselti basamaklarını ve yüksek dağ ormanlarında doğal yaşam evrelerini açıklar.
  4-Orman sınırı ve çeşitlerini açıklar.
  5-Orman sınırında meşcere dinamiğini özetler.
  6-Yüksek dağ ormanlarında yapay gençleştirmeyi gerçekleştirir.
  7-Yüksek dağ ormanlarında doğal gençleştirmeyi gerçekleştirir.
  8-Yüksek dağ ormanlarında bakım tedbirlerine uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler4012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kavramlar ve Tanımlar: Biyolojik çeşitlilik, yüksek dağ ormanı, yüksek dağ ormanlarının işlevleri Çolak, A.H., Pitterle, A., 1999. Yüksek Dağ Silvikültürü, OGEM-VAK Yayını, Ankara.
  2 Kavramlar ve Tanımlar: Yüksek dağ hidrolojisi, doğaya yakın silvikültür, koruyucu orman, koruma ormanı Çolak, A.H., Pitterle, A., 1999. Yüksek Dağ Silvikültürü, OGEM-VAK Yayını, Ankara.
  3 Yüksek Dağ Silvikültüründe Ekolojik, Ekofizyolojik ve Biyolojik Temeller: Işınlanma, hava ve toprak sıcaklığı Çolak, A.H., Pitterle, A., 1999. Yüksek Dağ Silvikültürü, OGEM-VAK Yayını, Ankara.
  4 Yüksek Dağ Silvikültüründe Ekolojik, Ekofizyolojik ve Biyolojik Temeller: Kar ve yağış, rüzgar, don Çolak, A.H., Pitterle, A., 1999. Yüksek Dağ Silvikültürü, OGEM-VAK Yayını, Ankara.
  5 Yüksek Dağ Silvikültüründe Ekolojik, Ekofizyolojik ve Biyolojik Temeller: Transpirasyon ve vejetasyon süresi, biyolojik toprak aktivitesi ve mikorizaların pratik önemi, kuşlarla gerçekleşen migrasyon Çolak, A.H., Pitterle, A., 1999. Yüksek Dağ Silvikültürü, OGEM-VAK Yayını, Ankara.
  6 Yüksek Dağ Ormanı Meşcerelerinin Kuruluş Özellikleri: Stabilite, aşırı yaşlanma ve çözülme, dallanma tipleri ve tepe formları, ağaç büyümesi ve röliyefe bağlı iklim, meşcere tekstürü ve büyüme dinamiği Çolak, A.H., Pitterle, A., 1999. Yüksek Dağ Silvikültürü, OGEM-VAK Yayını, Ankara.
  7 Yüksek Dağ Ormanı Meşcerelerinin Kuruluş Özellikleri: Ağaç kollektifi ve ağaç kollektifi yapısı Çolak, A.H., Pitterle, A., 1999. Yüksek Dağ Silvikültürü, OGEM-VAK Yayını, Ankara.
  8 Ara Sınav
  9 Yükselti Basamakları, Doğal Yaşam Evreleri Çolak, A.H., Pitterle, A., 1999. Yüksek Dağ Silvikültürü, OGEM-VAK Yayını, Ankara.
  10 Ekolojik, Biyolojik ve Fizyolojik Orman Sınırı ve Dinamiği: Kavramlar ve tanımları Çolak, A.H., Pitterle, A., 1999. Yüksek Dağ Silvikültürü, OGEM-VAK Yayını, Ankara.
  11 Ekolojik, Biyolojik ve Fizyolojik Orman Sınırı ve Dinamiği: Orman sınırı tipleri, ağaçların önemli büyüme formları, büyüme formları Çolak, A.H., Pitterle, A., 1999. Yüksek Dağ Silvikültürü, OGEM-VAK Yayını, Ankara.
  12 Ekolojik, Biyolojik ve Fizyolojik Orman Sınırı ve Dinamiği: Şerit ormanı ve ağaç çitleri, doğal orman sınırının saptanması Çolak, A.H., Pitterle, A., 1999. Yüksek Dağ Silvikültürü, OGEM-VAK Yayını, Ankara.
  13 Yüksek dağ ormanlarında gençleştirme Çolak, A.H., Pitterle, A., 1999. Yüksek Dağ Silvikültürü, OGEM-VAK Yayını, Ankara.
  14 Yüksek dağ ormanlarında bakım Çolak, A.H., Pitterle, A., 1999. Yüksek Dağ Silvikültürü, OGEM-VAK Yayını, Ankara.
  15 Yüksek dağ ormanlarında bakım Çolak, A.H., Pitterle, A., 1999. Yüksek Dağ Silvikültürü, OGEM-VAK Yayını, Ankara.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. M. Nuri ÖNER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Figen Çakır

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇAKIR Dr. Öğr. Üyesi Bora İMAL Araş. Gör. Özlem MEŞE
  Kaynaklar Çolak, A.H., Pitterle, A., 1999. Yüksek Dağ Silvikültürü, OGEM-VAK Yayını, Ankara. Mayer, H., Aksoy, H.1998. Türkiye?nin ormanları, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Muhtelif Yayın No: 1, Bolu. Atalay, İ., 1994. Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. Genç, M. 2004. Silvikültür Tekniği, S.D.Ü.Orman Fakültesi Yayın No:46, 357 s., Isparta. Daniel, T.W., Helms, J.A., Baker, F.S. 1979. Principles of Silviculture, McGraw-Hill series in forest resources, 500 p., New York. Oliver, C.D., Larson, B.C. 1996. Forest Stand Dynamics, John Wiley&Sons, Inc., 519 p., New York. Smith, D.M., Larson B.C., Kelty, M.J., Ashton P. Mark S. 1997. The Practice of Silviculture (Applied Forest Ecology), John Wiley&Sons, Inc., 537 p., New York.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı yüksek dağ ormanlarının silvikültürel özelliklerini, gençleştirme ve bakım tekniklerini öğretmektir.
  Dersin İçeriği Biyolojik çeşitlilik, Yüksek dağ ormanlarının fonksiyonları. Ekolojik, ekofizyolojik ve biyolojik temeller. Yüksek dağ ormanlarının ekolojik özellikleri. Yüksek dağ ormanı meşcerelerinin ve ağaçların durumu. Vejetasyon basamakları. Doğal yaşam evreleri. Orta Avrupa yüksek dağ ormanları. Orman sınırı dinamiği. Doğal orman sınırının saptanması. Doğal gençleşme ve gençleştirme Yüksek dağ ormanlarında bakım. Yüksek alan ağaçlandırmalarında yetişme ortamının değerlendirilmesi. Yüksek alan ağaçlandırmalarında teknik esaslar. Yüksek dağ ormanlarında silvikültürel planlama.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster