ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Briyofitlerin Biyolojisi ORM517 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Briyofitlerin anatomisi, morfolojisi ve sınıflandırılmasını analiz eder.
  2-Briyofitlerin substrat ekolojisini açıklar.
  3-Briyofitlerin orijini ve filogenetik ilişkilerini yorumlar.
  4-Briyofitlerin coğrafyası ve korunması konularını kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler5021836
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   176
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,87 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Boynuzsu ciğerotlarının anatomisi, gelişimi ve sınıflandırılması K1, B1
  2 Marchantiophyta?nın morfolojisi ve sınıflandırılması K1, B2
  3 Yapraklı karayosunlarının (Musci) morfolojisi ve sınıflandırılması K1, B3
  4 Briyofitlerin orijini ve filogenetik ilişkileri K1, B4
  5 Kimyasal bileşenleri ve biyokimyası K1, B5
  6 Yapraklı karayosunu (Musci) türleri üzerine moleküler genetik çalışmalar K2, B1
  7 Briyofitlerde morfogenez kontrolü K2, B2
  8 Ara Sınav
  9 Fizyolojik ekoloji K2, B3
  10 Mineral beslenme, substrat ekolojisi ve kirlilik K2, B4
  11 Turbalıklar, briyofitler tarafından işgal edilmiş ekosistemler K2, B5
  12 Global karbon miktarında briyofitlerce baskın ekosistemlerin rolü K3, B1
  13 Populasyon ekolojisi, populasyon genetiği ve mikroevolüsyon K3, B2
  14 Briyocoğrafya ve briyofitlerin korunması K3, B3
  15 Briyofit türleri ve biyolojik türlerin evrimi K3, B4
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Serhat URSAVAŞ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Serhat Ursavaş

  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Simge ÇİZGEN
  Kaynaklar K1. Shaw, A.J. (2000). Bryophyte Biology. Cambridge University Press. Cambridge. K2. Goffinet, B., Shaw, A.J. (2009). Bryophyte Biology. (Second Edition). Cambridge University Press. Cambridge. K3. Richardson, DH.S. (1981). The Biology of Mosses. Blackwell Scientific Publications. Oxford.
  Yardımcı Kitap K4. Longton, R.E. 2008. Biology of polar bryophytes and lichens. Cambridge University Press, Cambridge.
  Dersin Amacı Karayosunları, ciğerotları ve boynuzsu ciğerotlarının sistematiği, fosil tarihi, gametofit ve sporofit yapıları, orman ekosistemindeki rolleri, primer süksesyonda öncül bitkiler olması, vejetasyon dinamiğindeki önemi, vasküler bitkilerle olan ilişkileri konusunu daha iyi kavramak için bu grup bitkilerin biyolojilerinin ve orman ekosistemindeki öneminin bilinmesi amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Briyofit biyoloji; boynuzsu ciğerotları, ciğerotları ve yapraklı karayosunlarının gelişimi ve morfolojisi, sistematik ve genel ekolojilerinin kapsamlı ama öz bir tanıtımını sağlar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli -
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 5
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster