ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Briyofitlerin Ekolojisi ORM518 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Briyofitlerin yaşam döngüsünü bilir.
  2-Briyofitlerin yaşam ortamlarını bilir.
  3-Briyofitlerin orman ekosistemindeki rollerini kavrar.
  4-Briyofitlerin yaşam stratejilerini bilir.
  5-Briyofitlerin kullanım alanlarını bilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler202816
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Briyofitler hakkında genel bilgiler Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  2 Morfolojik yapıları Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  3 Eşeyli üreme stratejileri Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  4 Büyüme ve yaşam formları Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  5 Yaşam döngüleri, spor ve vejetatif kısımların dağılımı Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  6 Hormonlar, spor gelişimi, protonema, gametofor, gametogenesis, sporofit Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  7 Su ilişkileri Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  8 Ara Sınav
  9 Beslenme Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  10 Işık istekleri Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  11 Sıcaklık istekleri Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  12 Fotosentez mekanizması Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  13 Üretkenlik durumları Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  14 Dekompozisyon Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  15 Kullanım alanları Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Gökhan ABAY
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Gamze ERTUĞRUL
  Kaynaklar 1. Glime M.J. (2007) Bryophyte Ecology. Sponsored by MTU, BSA and IAB. Published online at. http://www.bryoecol.mtu.edu/.
  Yardımcı Kitap 1. Bates, J.W. and Farmer, A.M. (1992). Bryophytes and Lichens in a Changing Environment. Clarendon Press. Oxford. 2. Schenk, G. (2002). Moss Gardening. Including Lichens, Liverworts and other Miniatures. Timber Press, USA. 3. Porley, R., Hodgetts, N. (2005). Mosses and Liverworts. Harper Collins Publishers. London. 4. Briyofitlerin ekolojisi ile ilgili yapılmış diğer çalışmalar
  Dersin Amacı Briyofitlerin yaşadığı doğal habitatlar, orman ekosistemi ve çevresindeki ekolojik rolleri ve dünyadaki coğrafik dağılımlarını öğretmek
  Dersin İçeriği Briyofitlerin yetiştiği ortamlar (yağmur ormanları, tundralar, çöller, ormanlar, nehirler, ağaçlar, kayalar ve toprak üzerinde, su içerisinde), dünyadaki coğrafik dağılımları, briyofitlerin ekolojik ve ekonomik önemi, briyofitlerin ortama yerleşmeleri, orman alanlarında briyofitler ve tohumlu bitki birlikleri, orman olmayan alanlarda briyofit vejetasyonu, insan etkisi olan yetişme ortamlarındaki briyofitler, büyüme şekilleri, briyofit vejetasyonu ve topluluklarının tanımlanması örneği, verimlilik, ekotipler, populasyon ekolojisi, indikatör olarak briyofitler, briyofitlerin çevre kirliliğine karşı gösterdiği reaksiyonlar, ilk kolonizasyonu ve hayatta kalma başarısı, briyofitler ve diğer canlılar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 1
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 1
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 4
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 1
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 4
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster