ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Briyofitlerin Terminolojisi ORM519 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Karayosunu teşhisi ile ilgili terminolojik terimleri açıklar.
  2-Karayosunu örneğini teşhis ederek sınıflandırır.
  3-Ciğerotlarının teşhisi ile ilgili terminolojik terimleri açıklar.
  4-Ciğerotu örneğini teşhis ederek sınıflandırır.
  5-Flora eserlerindeki teşhis anahtarlarını kontrol eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler3021224
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 7011212
  Diğer 021020
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bryophyta divizyosunun genel özellikleri Derse girmeden önce, 1. kaynağın birinci bölümü okunmalı
  2 Briyofit örneklerinin teşhisi için gerekli preparasyon hazırlama tekniğinin öğretilmesi Derse girmeden önce, 1. kaynağın ikinci bölümü okunmalı
  3 Karayosunları ve ciğerotlarının teşhisinde floralarda kullanılan anahtarların tanıtılması Derse girmeden önce, 1. kaynağın üçüncü bölümü okunmalı
  4 Değişik karayosunu örneklerinin cins düzeyinde farklı floralardan teşhisi sırasında anahtarlarda karşılaşılan terimlerin açıklanması ve karakterlerin bitki üzerinde gösterilmesi Derse girmeden önce, 1. kaynağın dördüncü bölümü okunmalı
  5 Değişik karayosunu örneklerinin cins düzeyinde farklı floralardan teşhisi sırasında anahtarlarda karşılaşılan terimlerin açıklanması ve karakterlerin bitki üzerinde gösterilmesi Derse girmeden önce, 2. kaynağın birinci bölümü okunmalı
  6 Öğrencilerin daha önceden üzerinde çalışmadıkları bir karayosunu örneği üzerinde değişik floralardan ve anahtarlardan giderek cins düzeyinde teşhis yapma çalışmaları Derse girmeden önce, 2. kaynağın ikinci bölümü okunmalı
  7 Cins düzeyinde teşhisi yapılan örneklerin yine değişik floralardan ve literatürlerden tür düzeyinde teşhislerinin yapılması aşamasında karşılaşılan bütün terminolojik terimlerin açıklanması ve karakterlerin bitki üzerinde veya preparat üzerinde gösterilmesi Derse girmeden önce, 2. kaynağın üçüncü bölümü okunmalı
  8 Ara Sınav
  9 Cins düzeyinde teşhisi yapılan örneklerin yine değişik floralardan ve literatürlerden tür düzeyinde teşhislerinin yapılması aşamasında karşılaşılan bütün terminolojik terimlerin açıklanması ve karakterlerin bitki üzerinde veya preparat üzerinde gösterilmesi Derse girmeden önce, 2. kaynağın dördüncü bölümü okunmalı
  10 Cinsi bilinen bir karayosunu örneğinin değişik flora, revizyon ve monograflar kullanarak tür düzeyinde teşhis etme çalışmaları Derse girmeden önce, 2. kaynağın beşinci bölümü okunmalı
  11 Bir ciğerotu örneğinin değişik floralar kullanarak cins düzeyinde teşhis aşaması sırasında karşılaşılan tüm terminolojik terimlerin açıklanması, bitki üzerinde veya preparat üzerinde karakterlerin gösterilmesi Derse girmeden önce, 3. kaynağın birinci bölümü okunmalı
  12 Bir ciğerotu örneğinin değişik floralar kullanarak cins düzeyinde teşhis aşaması sırasında karşılaşılan tüm terminolojik terimlerin açıklanması, bitki üzerinde veya preparat üzerinde karakterlerin gösterilmesi Derse girmeden önce, 3. kaynağın ikinci bölümü okunmalı
  13 Öğrencilerin daha önceden üzerinde çalışmadıkları bir ciğerotu örneği üzerinde değişik floralardan ve anahtarlardan giderek cins düzeyinde teşhis yapma çalışmaları Derse girmeden önce, 3. kaynağın üçüncü bölümü okunmalı
  14 Cinsi bilinen bir ciğerotu örneğinin tür düzeyinde değişik flora, revizyon ve monograflar kullanılarak teşhis etme aşamasında karşılaşılan tüm terminolojik terimlerin açıklanması, örnek veya preparat üzerinden karakterlerin gösterilmesi Derse girmeden önce, 3. kaynağın dördüncü bölümü okunmalı
  15 Belirli bir bölgeye ait olan briyofit türleri arasındaki farklılık ve benzerliklerden faydalanılarak anahtar çıkarma Derse girmeden önce, 3. kaynağın beşinci bölümü okunmalı
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Serhat URSAVAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Simge ÇİZGEN TAN
  Kaynaklar 1. Malcom, B., Malcom, N. (2000). Mosses and other bryophytes: An Illustrated Glossary. Micro-Optics Press. 2. Smith, AJE. (2004). The moss flora of Britain and Ireland, Cambridge University Press, Cambridge, 1012 s. 3. Smith, AJE. (1990). The liverworts of Britain & Ireland, Cambridge University Press, Cambridge, 362 s.
  Yardımcı Kitap 1. Diğer bazı briyofit flora kitapları.
  Dersin Amacı Karayosunları, ciğerotları ve boynuzsu ciğerotları ile ilgili terminolojik terimlerin öğretilmesi, flora kitaplarından teşhislerin nasıl yapılacağı konusunda bilgiler vermek amaçlanmıştır
  Dersin İçeriği Briyofitlerin teşhisleri için gerekli terminolojik (morfolojik ve anatomik) terimler hakkında ayrıntılı bilgiler vermek
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli -
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli -
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 4
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster