ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Briyolojiye Giriş ORM520 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Briyofitlerin kendi aralarındaki evrimsel ilişkileri yorumlar.
  2-Briyofitlerin ekolojisi, coğrafyası ve yayılışlarını açıklar.
  3-Briyofitlerin araziden toplar ve herbaryum örneği hazırlar.
  4-Briyofitlerin sitolojisi, genetiği, kimyası, fizyolojisini açıklar.
  5-Briyofitleri sınıflandırır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler3021632
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 7012424
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   182
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,07 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Briyofitler hakkında genel bilgiler Derse girmeden önce, 1. kaynaktan ilk bölümün okunmalı
  2 Musci sınıfı, Andreaeidae alt sınıfı, Sphagnidae alt sınıfı Derse girmeden önce, 1. kaynaktan ikinci bölümün okunmalı
  3 Tetraphidae alt sınıfı, Polytrichidae alt sınıfı, Buxbaumidae alt sınıfı Derse girmeden önce, 1. kaynaktan üçüncü bölümün okunmalı
  4 Bryidae alt sınıfı Derse girmeden önce, 1. kaynaktan dördüncü bölümün okunmalı
  5 Archidiidae alt sınıfı, karayosunları arasında evrimsel yönelimler ve ilişkiler, Hepaticae sınıfı Derse girmeden önce, 2. kaynaktan ilk bölümün okunmalı
  6 Ciğerotu benzeri karayosunu, Calobryales takımı, Jungermanniales takımı Derse girmeden önce, 2. kaynaktan ikinci bölümün okunmalı
  7 Metzgeriales takımı, Sphaerocarpales takımı, Monocleales takımı Derse girmeden önce, 2. kaynaktan üçüncü bölümün okunmalı
  8 Ara Sınav
  9 Marchantiales takımı, ciğerotları arasındaki evrimsel yönelimler ve ilişkiler Derse girmeden önce, 2. kaynaktan dördüncü bölümün okunmalı
  10 Anthocerotae sınıfı, briyolojinin tarihi Derse girmeden önce, 2. kaynaktan beşinci bölümün okunmalı
  11 Briyofitlerin sitolojisi, genetiği, kimyası ve fizyolojisi Derse girmeden önce, 3. kaynaktan ilk bölümün okunmalı
  12 Briyofitlerin ekolojisi ve coğrafyası Derse girmeden önce, 3. kaynaktan ikinci bölümün okunmalı
  13 Briyofitlerin toplanması ve saklanması teknikleri, briyofit sınıflarının karşılaştırılması, briyofitlerin kültürü için bazı basit metotlar Derse girmeden önce, 3. kaynaktan üçüncü bölümün okunmalı
  14 Briyofitlerin ana evrimsel hatları çalışması için materyal toplanılması Derse girmeden önce, 3. kaynaktan dördüncü bölümün okunmalı
  15 Briyofitlerin takımları ve alt sınıflarının tespiti için anahtarlar Derse girmeden önce, 3. kaynaktan beşinci bölümün okunmalı
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Serhat URSAVAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Simge ÇİZGEN TAN
  Kaynaklar 1. Schofield, W.B. (2001). Introduction to Bryology. The Blackburn Press, New Jersey. 2. Conard, H.S. (1956). How to Know the Mosses and Liverworts. WM.C. Brown Company. 3. Schuster, R.M. (1983). New manual of bryology. The Hattori Botanical Laboratory, Nichinan, Miyazaki, Japan.
  Yardımcı Kitap 1. Smith, M.G. (1955). Cryptogamic Botany. Volume II. Bryophytes and Pteridophytes. McGraw-Hill Book Company. 2. Kimmerer R.W. (2003). Gathering Moss. A natural and cultural history of mosses. Oregon State University Press.
  Dersin Amacı Briyofitler hakkında temel bilgiler, evrimsel ve tarihsel gelişimi, yapısı, aralarındaki ilişkiler, fizyoloji, sitoloji ve genetiksel yapıları, kimyası, coğrafyası, ekoloji ve morfolojik özellikleri, kullanım alanları, ne zaman ve nasıl toplanacağı, toplarken hangi materyaller ve metotların uygulanacağı, toplanmış örneklerin nasıl etiketleneceği, briyofit sınıflarının karşılaştırılması, bazı basit briyofit üretme teknikleri, altsınıflar için kullanılan anahtarlar
  Dersin İçeriği Briyolojiyi geniş yönüyle ele almak; boynuzsu ciğerotları, ciğerotları ve karayosunlarının yapısı, gelişimi, fizyolojisi, ekolojisi, taksonomisi, sitoloji ve genetiği, kimyası, coğrafyası, evrimi ve aralarındaki ilişkiler, briyolojinin tarihi, briyofit türlerinin ve topluluklarının arazide tespiti ve adaptasyonu, briyofitlerin toplanması ve muhafazası, briyofit sınıflarının karşılaştırılması, briyofitlerin altsınıfları ve takımlarının belirlenmesinde kullanılan anahtarlar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 5
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster