ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye'nin Doğal ve Bazı Egzotik Odunsu Taksonları ORM521 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ağaç ve çalıları ayırt eder
  2-Türkiye`deki doğal ve egzotik taksonları ayırt eder..
  3-Türkiye`deki doğal ve egzotik takson familyalarını tanımlar
  4-Türkiye`deki doğal ve egzotik taksonları sınıflandırır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler202612
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0326
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş; Ağaç ve çalının tanımları, sınıflandırma ve adlandırma Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  2 Konularla ilgili terminolojik terimlerin açıklanması Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  3 Açık tohumlular (Gymnospermae), Fil kulağı yapraklılar (Ginkgoinae), Kozalaklılar (Coniferae) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  4 Kozalaklılar (Coniferae) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  5 Kozalaklılar (Coniferae) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  6 Palmiye yapraklılar (Cycadinae), Taç yapraklı çiçekliler (Gnetinae) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  7 Kapalı tohumlular (Angiospermae), Bir çenekliler (Monocotyledonae) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  8 Ara Sınav
  9 İki çenekliler (Dicotyledonae), Çiçekliler (Floriferae), Ayrı taç yapraklılar (Polypetalae) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  10 Ayrı taç yapraklılar (Polypetalae) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  11 Ayrı taç yapraklılar (Polypetalae) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  12 Ayrı taç yapraklılar (Polypetalae) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  13 Birleşik taç yapraklılar (Sympetalae) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  14 Birleşik taç yapraklılar (Sympetalae) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  15 Taç yapraksızlar (Apetalae), Sarkık başaklılar (Amentiferae) Ders kitabının ilgili bölümlerinin önceden okunarak derse gelinmesi, derste işlenen konuların tekrar analizi ve konuyla ilgili diğer kaynakların araştırılması.
  Ön Koşul None
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç Dr.. Serhat URSAVAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Gamze TUTTU
  Kaynaklar 1. Mamıkoğlu, N.G. (2008). Türkiye?nin Ağaçları ve Çalıları. Ofset Filmcilik ve Matbaacılık. İstanbul. 2. Durmuşkahya, C. (2006). Ege Bölgesinde Doğal Yayılış Gösteren Ağaç ve Çalılar. Fotoğraflı Bitki Tanıma Kılavuzu. Fırat Matbaacılık. Ankara. 3. Mataracı, T. (2002). Marmara Bölgesi Doğal ve Egzotik Ağaç ve Çalıları. Lebib Yalkın Matbaası. İstanbul. 4. Yaltırık, F., Akkemik, Ü. 2011. Türkiye?nin Doğal Gymnospermleri (Açık Tohumlular). Yayımlayan: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Duman Ofset, Ankara.
  Yardımcı Kitap 1. Sarıbaş, M. (2008). Dendroloji I (Gymnospermae), Dönmez Ofset, Ankara. 2. Anşin, R., Özkan, Z.C. (2006). Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta) Odunsu Taksonlar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Genel Yayın No: 167, Fakülte Yayın No: 19, Trabzon 3. Yaltırık, F., Efe, A., Uzun, A. (1997). Tarih Boyunca İstanbul?un Park Bahçe ve Koruları Egzotik Ağaç ve Çalıları. İsfalt Yayını:4, Esen Ofset, İstanbul.
  Dersin Amacı Giving information about some trees and shrubs grown naturally in Turkey and some exotic taxa?, often seen in parks and garden, botanical and ecological features and also their distributions, and showing all these taxa with their coloured photographs
  Dersin İçeriği Introducing the trees and shrubs of Turkey and the natural and exotic woody taxa in our parks and gardens,
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 1
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 1
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 1
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 1
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 4
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 1
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster