ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye`nin Önemli Bitki Alanları ORM522 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye`nin floristik bölgelerini analiz eder.
  2-Önemli Bitki Alanı (ÖBA) kavramını kavrar.
  3-Türkiye`nin ÖBA dağılımını yorumlar.
  4-Ulusal ve Uluslar arası ÖBA kriterleri ve Doğa Koruma Sözleşmelerini analiz eder.
  5-ÖBA içerisinde yer alan nadir ve endemik bitkileri özetler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler5022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   178
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,93 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türkiye`nin florasına genel bir bakış, Türkiye`nin doğal bitkileri K1, B1
  2 Önemli bitki alanı kavramı, Avrupa ve Türkiye`deki önemli bitki alanları, Türkiye`de önemli bitki alanlarının seçimi, Uluslar arası Önemli Bitki Alanları kriterleri, Önemli Bitki Alanlarının bölgelere göre listesi K1, B2
  3 Uluslar arası Doğa Koruma Sözleşmeleri K1, B3
  4 Marmara Bölgesi Önemli Bitki Alanları 1 K1, B4
  5 Marmara Bölgesi Önemli Bitki Alanları 2 K1, B5
  6 Karadeniz Bölgesi Önemli Bitki Alanları 1 K2, B1
  7 Karadeniz Bölgesi Önemli Bitki Alanları 2 K2, B2
  8 Ara Sınav
  9 Ege Bölgesi Önemli Bitki Alanları K2, B3
  10 Akdeniz Bölgesi Önemli Bitki Alanları 1 K2, B4
  11 Akdeniz Bölgesi Önemli Bitki Alanları 2 K2, B5
  12 İç Anadolu Bölgesi Önemli Bitki Alanları K3, B1
  13 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Önemli Bitki Alanları K3, B2
  14 Önemli Bitki Alanlarındaki nadir türler, habitat çeşitliliği, arazi kullanımı ve tehditler, Türkiye`nin biyolojik çeşitlilik haritası K3, B3
  15 Türkiye`nin önemli bitki alanları çalışması kapsamında araştırma, yasal düzenlemeler ve alan koruma başlıkları altında toplanan öneriler K3, B4
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Serhat URSAVAŞ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Serhat Ursavaş

  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Simge ÇİZGEN TAN
  Kaynaklar K1. Özhayat, N., Byfield, A., Atay, S. (2005). Türkiye?nin 122 Önemli Bitki Alanı. WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı). Mas Matbaacılık. İstanbul. K2. Ülgen, H., Zeydanlı, U. (ed.) (2008). Orman ve Biyolojik Çeşitlilik. Doğa Koruma Merkezi, Ankara K3. Eken, G., Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu, S., Kılıç, D.T., Lise, Y. (editörler). (2006). Türkiye?nin Önemli Doğa Alanları, Doğa Derneği, Ankara.
  Yardımcı Kitap K4. Davis, P.H. (ed.) (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol 1-9, University Press, Edinburgh. K5. Davis, P.H., Mill, R., Tan, K. (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol 10. University Press, Edinburgh.
  Dersin Amacı Türkiye`nin floristik zenginliğine genel bakış, Türkiye?de bitkisel çeşitlilik alanlarının korunması, Türkiye`nin önemli bitki alanlarının dağılışı ve bu alanlarda görülen önemli endemik taksonlar hakkında bilgi sahibi olmak.
  Dersin İçeriği Türkiye`deki nadir ve endemik bitki türlerinin yaşadığı önemli bitki alanlarını tanıtmak.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli -
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli -
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 4
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 4
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster