ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Arazi Kullanım Planlama ve Yönetimi ORM523 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Araziye ait özellikleri tanımlamayı ve onlarla ilgili veri toplama ve değerlendirme yapmayı bilir
  2-Araziyi niteliğine göre sınıflandırma yapar
  3-Toprak haritaları yapmayı ve değerlendirmeyi bilir
  4-Havzanın arazi varlığını, ekolojik, ekonomik ve toplumsal yapıya uygun olarak planlar ve yönetir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler4531545
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5513030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   187
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,23 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Arazi Kullanım Planlaması K1:B1 K2:B1 K3:B1
  2 Arazi Sınıflandırma K1:B2 K2:B2 K3:B1
  3 Katılım K1:B2 K2:B2 K3:B1
  4 Arazi Koruma K1:B3 K2:B3 K3:B1
  5 Ekosistem ve Havza Yönetimi K1:B2, B3 K2:B2, B3 K3:B3
  6 Sürdürülebilir Kullanım K1:B6 K2:B4 K3:B3
  7 Planlama İlkeleri K1:B10 K2:B5 K3:B1, B2
  8 Ara Sınav
  9 Planlama İlkeleri K1:B10 K2:B5 K3:B1, B2
  10 Coğrafi Bilgi Sistemi K1:B11 K2:B5, B6
  11 Arazi Yapısı ve Arazi Kullanımı K1:B12
  12 Dere Akışı ve İklim K1:B10 K2:B5 K3:B5, B6
  13 Arazi Kullanımı ve Yer Altı Suları K1:B115 K2:B7, B8 K3:B5, B6, B7
  14 Orman, Mera ve Tarım Alanları İçin Arazi Planlaması K1:B16 K2:B5, B6, B7 K3:B5, B6, B7
  15 Orman, Mera ve Tarım Alanları İçin Arazi Planlaması (Devam) K1:B16 K2:B5, B6, B7 K3:B5, B6, B7
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ceyhun GÖL
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Ceyhun Göl

  Ders Yardımcıları Dr. Öğtr. Üye. Semih EDİŞ , Dr. Öğrt. Üye. Mehmet Said ÖZÇELİK
  Kaynaklar K1. Randolph, J.,2003. Environmental Land Use Planning and Management, ISBN: 1-55963-948-2Island Press, USA. K2. Schwab, G.O., Fangmeier, D.D., Elliot, W.J., Frevert, R.K. 1993. Soil and Water Conservation Engineering, Fourth Edition, ISBN: 0-471-57490-2, John Willey&Sons, Inc., USA. K3. Uzunsoy, O., Görecelioğlu, E. 1985. Havza Islahında Temel İlke ve Uygulamalar, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. yayın No: 3310, O.F. Yayın No: 371, İSTANBUL.
  Yardımcı Kitap 4. Lyon J., G., 2002 GIS for Water Resources and Watershed Management, Windows 98 or higher Desktop and Laptop Computers, Tablet PC, Pocket PC, 2002 5. Brooks, K., N., Folliott, P., F., Gregersen, H., M., 1991. Hydrology and The Management of Watersheds, IOWA State Uni. Pres ISBN: 0-8138-0137-0, 1991. 6. Apan, M. 2004. Hidroloji, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ziraat Fakültesi, Ders KitabıNo: 52, SAMSUN 7. Heathcote, W. I, 1998. Integrated Watershed Management, Principles and Practice, ISBN: 0-471-18338-5, John Wiley & Soncs, USA.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı lisansüstü öğrencilere arazi sınıflaması yapmak için hangi toprak ve arazi özelliklerinin belirlenerek değerlendirilmesini, arazi sınıflamasının yapılmasını ve toprak haritalarının hazırlanmasını öğretmektir. Havzada arazilerin en verimli ve sürdürülebilir yönetimine ilişkin planlama kriterlerini ortaya koyucu yöntemleri öğretmektir.
  Dersin İçeriği Arazi Kullanım Planlaması, Arazi Sınıflandırma, Arazi Koruma, Planlama İlkeleri, Havza Bazlı arazi Yönetimi,
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 3
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 3
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 3
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 3
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 4
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 3
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster