ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bütünsel Havza Yönetimi ORM524 GÜZ 3+2 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Arazi ve harita üzerinde havzaların sınırlarını belirler.
  2-Havzaların eko-hidrolojik, sosyo-ekonomik ve diğer karakteristiklerini belirler
  3-Bir havzanın sorun, kısıt ve üstün özelliklerini ortaya koyar
  4-Bir havzanın daha çok ve kaliteli su üretmesi için gerekli önlemlerin neler olabileceğini saptar
  5-Havza bazlı kırsal yoksullukla mücadele planları yapar
  6-Bütünsel havza planlama ve Yönetimi yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler4531545
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5512020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   191
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,37 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Havza ve Havza Yönetimi K1: B1 K2:B1, B2 K3: B1
  2 Havza Envanteri K1: B1 K2:B1, B2 K3: B1
  3 Havza Sosyo-Ekonomik Yapısı K1: B1, B2 K2:B1, B2 K3: B1, B2
  4 Doğal Kaynaklar K1: B1, B2 K2:B1, B2 K3: B1, B2
  5 Hidrolojik Döngü K1: B4, K2: B2 K3:B2, B3
  6 Yağış K1: B4, K2: B2 K3:B2, B3
  7 İntersepsiyon K1: B4, K2: B3 K3:B2, B3
  8 Ara Sınav
  9 Evapotranspirasyon K1: B4, K2: B2, B3 K3:B2, B3
  10 İnfiltrasyon, Perkolasyon K1: B4, K2: B3, B4 K3:B2, B3, B4
  11 Akış K1: B4, K2: B3, B4 K3:B2, B3, B4
  12 Erozyon K1: B4, K2: B3, B4 K3:B2, B3, B4
  13 Sedimentasyon K1: B4, K2: B3, B4 K3: B4
  14 Havza Amenajmanında Planlama K1: B4, K2: B3, B4 K3: B4
  15 Havza Amenajmanında Planlama K1: B4, K2: B3, B4
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ceyhun GÖL
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Ceyhun Göl

  Ders Yardımcıları Dr. Öğrt. Üye. Semih EDİŞ, Dr. Öğrt. Üye. Mehmet Said ÖZÇELİK
  Kaynaklar K1: Özhan, S. 2004. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 4510, O.F. Yayın No: 481, ISBN: 975-404-739-1, İstanbul K2. Heathcote, W. I, 1998. Integrated Watershed Management, Principles and Practice, ISBN: 0-471-18338-5, John Wiley & Soncs, USA. K3: Görecelioğlu, E. Erozyon ve Çığ Kontrolü. İ. Ü. Orman fakültesi Yayınları, İ.Ü. Y. No: 4415, O. F. Y. No: 473, İstanbul.
  Yardımcı Kitap K4: KUNKLE, S., H., 1986, Guidelines For Watershed Management, FAO Conservation Guide 1., ISBN: 92-5-100242-8, FAO, Rome. K5. Lyon J., G., 2002 GIS for Water Resources and Watershed Management, Windows 98 or higher Desktop and Laptop Computers, Tablet PC, Pocket PC, 2002 K6: Brooks, K., N., Folliott, P., F., Gregersen, H., M., 1991. Hydrology and The Management of Watersheds, IOWA State Uni. Pres ISBN: 0-8138-0137-0, 1991.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı lisansüstü öğrencilere ileri seviyede havza yönetimini öğretmek suretiyle sürdürülebilir havza yönetimi sağlamak için havzalarda yer alan doğal kaynaklardan daha etkin biçimde nasıl yararlanabileceklerini göstermektir.
  Dersin İçeriği Havza ve Havza Yönetimi, Havza Envanteri, Havza Sosyo-Ekonomik Yapısı, Havza Doğal kaynak Planlama, Havza Bazlı Doğal Afetlerle Mücadele, Havza Bazlı Kırsal Yoksullukla Mücadele
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 3
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 3
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 5
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 2
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 3
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 3
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster