ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kuraklık ve Su Yönetimi ORM525 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kurak ve yarı kurak alanların toprak yapısını, bitki örtüsünün özelliklerini bilir
  2-Kurak ve yarı kurak sahalarda toprak ve su kaynaklarını koruyucu ve geliştirici uygulamalar yapar.
  3-Kurak ve yarı kurak bölgelerde Hayvancılık, ormancılık ve tarımsal uygulamaların birbirleri olan ilişkilerini bilir.
  4-Steplerle ilgili bilgi sahibi olur ve step ormancılığı uygular.
  5-Küresel iklim değişikliği ve çölleşmeye karşı alınabilecek önlemleri bilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler4531545
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5513030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   173
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,77 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kuraklık K1: B1 K2: B1 K3: B1
  2 Kuraklık Çeşitleri K1: B1 K2: B1 K3: B1
  3 Kuraklık nedenleri ve sonuçları K1: B1 K2: B1 K3: B1
  4 Arazi ve su koruma K1: B2 K2: B1, B2 K3: B2
  5 Kurak bölge sorunları K1: B2, B3 K2: B2 K3: B2
  6 Kuraklık planlaması K1: B3, B4 K2: B3, B4 K3: B3
  7 Planlama ilkeleri K1: B3, B4 K2: B3, B4 K3: B3
  8 Ara Sınav
  9 Planlama ilkeleri K1: B3, B4 K2: B3, B4 K3: B3
  10 Hidrolojik döngü ve elemanları K1: B5 K2: B5 K3: B5
  11 Su kaynakları K1: B5 K2: B5 K3: B5
  12 Dere akışı ve iklim K1: B5 K2: B5 K3: B5
  13 Arazi kullanımı ve yer altı suları K1: B5 K2: B5 K3: B5
  14 Arazi planlaması K1: B6, B7 K2: B5 K3: B6
  15 Arazi planlaması K1: B6, B7 K2: B5 K3: B6
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ceyhun GÖL
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Ceyhun Göl

  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üye. Mehmet Said ÖZÇELİK
  Kaynaklar K1. Schwab, G.O., Fangmeier, D.D., Elliot, W.J., Frevert, R.K. 1993. Soil and Water Conservation Engineering, Fourth Edition, ISBN: 0-471-57490-2, John Willey&Sons, Inc., USA. K2. Heathcote, W. I, 1998. Integrated Watershed Management, Principles and Practice, ISBN: 0-471-18338-5, John Wiley & Soncs, USA. K3. Özhan, S. 2004. Havza Yönetimi. İ.Ü. Rektörlük Yayın No: 4510, Orman Fakültesi Yayın No: 481, İSTANBUL.
  Yardımcı Kitap 4. Randolph, J.,2003. Environmental Land Use Planning and Management, ISBN: 1- 55963-948-2Island Press, USA. 5. Lyon J., G., 2002 GIS for Water Resources and Watershed Management, Windows 98 or higher Desktop and Laptop Computers, Tablet PC, Pocket PC, 2002 6. Brooks, K., N., Folliott, P., F., Gregersen, H., M., 1991. Hydrology and The Management of Watersheds, IOWA State Uni. Pres ISBN: 0-8138-0137-0, 1991. 7. Apan, M. 2004. Hidroloji, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ziraat Fakültesi, Ders KitabıNo: 52, SAMSUN 8. Uzunsoy, O., Görecelioğlu, E. 1985. Havza Islahında Temel İlke ve Uygulamalar, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. yayın No: 3310, O.F. Yayın No: 371, İSTANBUL.
  Dersin Amacı Biyosferde miktar ve kalitesi gittikçe kötüleşen su kaynakları korumak ve geliştirmenin yöntemlerini öğretmek, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele yöntemlerini öğretmek, doğal kaynakların sürüdürülebilir yönetimini öğretir, kurak bölge ormancılık ve Mera uygulamalarını öğretir
  Dersin İçeriği Kuraklık , Kuraklık nedenleri ve sonuçları , Kurak Bölge Sorunları , Su Kaynakları, Dere Akışı ve İklim, Kırsal yoksulluk, kurak bölge ormancılığı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 3
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 3
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 5
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster