ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orman ve Mera Hidrolojisi ORM526 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hidrolojik döngü sürecini bilir
  2-Hidrolojik döngüdeki orman ve mera alanlarıyla ilgili bileşenleri modelleyebilir
  3-Temel hidrolojik modelleri kullanabilir
  4-Model bileşenlerini arazide ölçebilir
  5-Hidrograf çizebilir, analiz edebilir
  6-Akış ölçme yöntemlerini bilir ve uygular
  7-İnfiltrasyon ve geçirgenlik ölçmeleri yapabilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler5041040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hidroloji ve Hidrolojik Çevrim
  2 İklim ve Hidroloji
  3 Yağış
  4 Buharlaşma
  5 İnfiltrasyon
  6 Toprak Suyu
  7 Yüzeysel Akış
  8 Ara Sınav
  9 Yağış/akış
  10 Akım Ölçmeleri
  11 Sedimentasyon
  12 Orman ve Mera Hidrolojik Özellikleri
  13 Arazi Kullanımı ve Havza Hidrolojisine Etkisi
  14 Arazi Sınıflandırma
  15 Arazi Sınıflandırma
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Ceyhun GÖL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Semih EDİŞ, Arş. Gör. M. Said ÖZÇELİK
  Kaynaklar 1. Özhan, S. 2004. Havza Amenajmanı, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 4510, O.F. Yayın No: 481, ISBN: 975-404-739-1, İstanbul 2. Heathcote, W. I, 1998. Integrated Watershed Management, Principles and Practice, John Wiley & Soncs, USA. 3. KUNKLE, S., H., 1986, Guidelines For Watershed Management, FAO Conservation Guide 1., ISBN: 92-5-100242-8, FAO, Rome. 4. Lyon J., G., 2002 GIS for Water Resources and Watershed Management, 2002 5. Brooks, K., N., Folliott, P., F., Gregersen, H., M., 1991. Hydrology and The Management of Watersheds, IOWA State Uni. Pres ISBN: 0-8138-0137-0, 1991. 6. Apan, M. 2004. Hidroloji, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ziraat Fakültesi, Ders KitabıNo: 52, SAMSUN
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Orman ve mera alanları ülkemiz arazilerinin büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Dolayısıyla hidrolojik döngüde önemli bir bileşeni temsil etmektedirler. Orman ve mera alanlarındaki hidrolojik ilişkilerin anlaşılması ve modellemede kullanılması ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve metodların öğretilmesi ve bilgisayar ortamında uygulanması.
  Dersin İçeriği İklim ve Hidroloji , Orman ve Mera Hidrolojik Özellikleri , Arazi Kullanımı ve Havza Hidrolojisine Etkisi , Arazi Sınıflandırma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 1
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 1
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 1
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 1
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 1
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 5
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 1
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster