ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İleri Toprak ve Su Koruma ORM527 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Students, needs to know the importance of soil and water conservation and development
  2-The student should be aware of erosion control
  3-Student, needs to know water and soil resources, rainfall / flow characteristics of the elements of the hydrological cycle, land use and socio-economic structure
  4-Student, should be able to applique soil and water conservation projects, control structures and land.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler5041040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toprak ve su kaynakları
  2 Erozyon ve türleri
  3 Su erozyonu ve kontrol uygulamaları
  4 Rüzgar erozyonu ve kontrol uygulamaları
  5 Diğer erozyon türleri ve kontrol uygulamaları
  6 Diğer erozyon türleri ve kontrol uygulamaları
  7 Koruma Yapılarının projelendirilmesi
  8 Ara Sınav
  9 Koruma Yapılarının projelendirilmesi (Devam)
  10 Terasların projelendirilmesi ve araziye aplikasyonu
  11 Terasların projelendirilmesi ve araziye aplikasyonu (Devam)
  12 Su Koruma ve Kalite
  13 Yağış/Akış
  14 Su Hasadı
  15 Su Hasadı
  Ön Koşul None
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ceyhun GÖL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Semih EDİŞ Dr. M. Said ÖZÇELİK
  Kaynaklar Özhan, S. 2004. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 4510, O.F. Yayın No: 481, ISBN: 975-404-739-1, İstanbul 2. Schwab, G.O., Fangmeier, D.D., Elliot, W.J., Frevert, R.K. 1993. Soil and Water Conservation Engineering, Fourth Edition, ISBN: 0-471-57490-2, John Willey&Sons, Inc., USA. 3. Kunkle, S., H., 1986, Guidelines For Watershed Management, FAO Conservation Guide 1., ISBN: 92-5-100242-8, FAO, Rome. 4. Lyon J., G., 2002 GIS for Water Resources and Watershed Management, Windows 98 or higher Desktop and Laptop Computers, Tablet PC, Pocket PC, 2002 5. Brooks, K., N., Folliott, P., F., Gregersen, H., M., 1991. Hydrology and The Management of Watersheds, IOWA State Uni. Pres ISBN: 0-8138-0137-0, 1991. 6. Apan, M. 2004. Hidroloji, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ziraat Fakültesi, Ders KitabıNo: 52, SAMSUN 7. Uzunsoy, O., Görecelioğlu, E. 1985. Havza Islahında Temel İlke ve Uygulamalar, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. yayın No: 3310, O.F. Yayın No: 371, İSTANBUL.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı The purpose of this course is informing graduate or doctoral students in terms of soil and water conservation engineering, protection of soil and water resources, in order to take the necessary measures engineering.
  Dersin İçeriği Land And Water Resources, Types Of Erosion, Water Conservation And Quality, Precipitation / Flow, Water Harvesting
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 1
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 1
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 1
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster