ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Havza Islahı ORM528 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Erozyon, sedimentasyon, sel ve taşkın hakkında genel bilgileri bilmeli
  2-Akarsu havzalarının oluşumu ve gelişimini bilmeli.
  3-Yamaç ıslahı, oyuntu ve mecra ıslahı önlemlerini bilmeli.
  4-Mekanik, kültürel ve biyolojik önlemleri bilmeli
  5-Kitle hareketleri ve çığ konularını bilmeli
  6-Islah projeleri hazırlayabilmeli
  7-Ön etüdler, teknik yapılar, ekonomik analiz yapabilmeli.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2541040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   197
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,57 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Havza ve temel kavramlar
  2 Havza Islahı
  3 Erozyon
  4 Islah
  5 Yüzeysel Erozyon
  6 Oyuntu Erozyonu
  7 Sel Deresi
  8 Ara Sınav
  9 Kitle Hareketleri
  10 Çığ
  11 Teraslar
  12 Su Erozyonu ve Koruma Tedbirleri
  13 Su Erozyonu ve Koruma Tedbirleri
  14 Rüzgar Erozyonu ve Koruma Tedbirleri
  15 Havza Islah Projeleri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Ceyhun GÖL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Semih EDİŞ, Arş. Gör. M. Said ÖZÇELİK
  Kaynaklar 1. Özhan, S. 2004. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 4510, O.F. Yayın No: 481, ISBN: 975-404-739-1, İstanbul 2. Heathcote, W. I, 1998. Integrated Watershed Management, Principles and Practice, ISBN: 0-471-18338-5, John Wiley & Soncs, USA. 3. Kunkle, S., H., 1986, Guidelines For Watershed Management, FAO Conservation Guide 1., ISBN: 92-5-100242-8, FAO, Rome. 4. Lyon J., G., 2002 GIS for Water Resources and Watershed Management, Windows 98 or higher Desktop and Laptop Computers, Tablet PC, Pocket PC, 2002 5. Brooks, K., N., Folliott, P., F., Gregersen, H., M., 1991. Hydrology and The Management of Watersheds, IOWA State Uni. Pres ISBN: 0-8138-0137-0, 1991. 6. Apan, M. 2004. Hidroloji, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ziraat Fakültesi, Ders KitabıNo: 52, SAMSUN 7. Uzunsoy, O., Görecelioğlu, E. 1985. Havza Islahında Temel İlke ve Uygulamalar, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. yayın No: 3310, O.F. Yayın No: 371, İSTANBUL.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı kurak ve yarı kurak bölgelerde doğal dengenin aşırı derecede bozulmuş olduğu verimi düşük havzaların ıslahı ile ilgili çalışmalarda tanım, kavram ve yaklaşımlar hakkında bilgi vermek, yapılacak bir rehabilitasyon çalışmasında yetişme ortamını analiz ederek, gerekli proje çalışmalarını hazırlayıp, uygulayarak sonuçlarını değerlendirebilecek bilgileri kazanmalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Havza ve temel kavramlar, Havza Islahı, Havza Islah Projeleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 1
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 5
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 1
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 1
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 5
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster