ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Ormancılık Uygulamaları ORM529 GÜZ 2+2 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilgi Sistemleri hakkında bilgi sahibi olur
  2-ArcGIS ve NETCAD programlarında veri girişi yapabilir
  3-ArcGIS ve NETCAD programlarında veri yönetimi yapabilir
  4-ArcGIS ve NETCAD programlarında temel analizleri yapabilir
  5-Ormancılık çalışmaları için gerekli altyapıyı oluşturabilir ve sunabilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2524080
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2512020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   214
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,13 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilgi sistemleri, CBS, de Veri toplama teknikleri ve veri çeşitleri
  2 CBS,de veri girişi (ArcGIS)
  3 CBS,de konum analizleri ve uygulamalar (ArcGIS)
  4 CBS,de eğim-bakı analizleri ve arazi sınıflaması (ArcGIS)
  5 CBS,de eğim-bakı analizleri ve arazi sınıflaması uygulamaları (ArcGIS)
  6 Ormancılık çalışmalarında kullanılabilecek diğer analizler (Buffer, network, görüş alanı vs) (ArcGIS)
  7 Ormancılık uygulamalarında CBS kullanımı ve uygulamalar (ArcGIS)
  8 Ara Sınav
  9 CBS,de veri sunumu (ArcGIS)
  10 CBS,de veri girişi (NETCAD)
  11 CBS,de eğim-bakı analizleri ve arazi sınıflaması (NETCAD)
  12 Ormancılık uygulamalarında CBS kullanımı ve uygulamalar (NETCAD)
  13 CBS,de veri sunumu (NETCAD)
  14 Ödev sunumu
  15 Ödev sunumu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ender BUĞDAY
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Ender Buğday

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı -
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 3
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli -
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 5
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster