ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orman İşçiliği ve Ergonomi ORM530 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Orman işlerini ve özelliklerini bilir
  2-Çalışan insan ihtiyaçlarını bilir ve gerekli organizasyonları yapar
  3-Ormancılık iş tekniklerini bilir, iş kazalarına karşı gerekli tedbirleri alır
  4-İş sistemlerini bilir ve düzenler
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ergonomi, ormancılık çalışmalarında yeri ve önemi
  2 Genel olarak çalışan insanın ihtiyaç ve davranışları
  3 İş etüdü, ormancılıkta zaman ölçme teknikleri, zaman ölçme tekniklerinin akademik çalışmalarda kullanımı
  4 Orman işleri ve özellikleri
  5 Orman işçiliği, işçilerin sahip olması gereken özellikler
  6 Ormancılık faaliyetlerinde iş kazaları, genel nedenleri, tedbirler ve ilkyardım
  7 İş düzenleme, iş planı ve denetimi
  8 Ara Sınav
  9 Ormancılıkta ücretlendirme ve ülkemizde ormancılık çalışmalarında kullanılan ücretlendirme yöntemleri, olumlu ve olumsuz yönleri
  10 Ormancılık üretim çalışmalarında iş tekniği
  11 Ormancılıkta damgalar ve damgalama teknikleri
  12 Ormancılıkta fidanlık ve ağaçlandırma çalışmalarında iş tekniği
  13 Ormancılıkta bakım ve budama çalışmalarında iş tekniği,
  14 Orman yangınlarında iş tekniği, kazalar ve alınabilecek önlemler
  15 Odun dışı bazı ürünlerin üretim işçiliği ve teknikleri ile dikkat edilmesi gereken hususlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ender BUĞDAY
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı -
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 3
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 3
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 4
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster