ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orman Yolları Planlama, Yapım ve Bakım Teknikleri ORM531 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Zor arazi şartlarında da alternatif çözümler getirerek yol planlaması yapabilir
  2-Yol yapımı için gerekli araç gereç ve yöntemleri bilir, en uygun olanını seçer
  3-Orman yollarının bakımı için gerekli işlemleri bilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2513030
  Proje25000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Orman yollarının planlanmasında genel prensipler
  2 Orman yolları planlamasının silvikültürel müdahalelerle olan ilişkisi
  3 Orman yolları planlamasının amenajman, ekoloji ve diğer bilim dalları ile olan ayrıntılı ilişkisi
  4 Dağlık arazide orman yolu planlaması
  5 Ayrıntılı orman yolu yapım projesi
  6 Ormanların işletmeye açılması, orman yol ağı (şebeke) planları ve planlaması
  7 Orman yolu planlaması ve yapımı mümkün olmayan alanlarda ormanların işletmeye açılması
  8 Ara Sınav
  9 Orman yollarının yapımı ve alternatifler
  10 Sürdürülebilir ormancılık anlayışı çerçevesinde orman yolları yapımı
  11 Çevreye duyarlı orman yolu yapımı (yapım zamanı, çevreye verilen zararın en aza indirilmesi, yaban hayatı vb. faktörlerin göz önünde bulundurulması)
  12 Orman yolları yapım teknikleri
  13 Orman yolları yapımında kullanılan alet ve makineler ile olumlu ve olumsuz yönleri
  14 Orman yolları bakım periyodu ve bakımı gerektiren haller
  15 Orman yolları bakım teknikleri, bakım periyotları ve bakım zamanı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ender BUĞDAY
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. SESSIONS, John, Forest Road Operations in the Tropics, ISBN: 9783540463924, 170 pages, August 2007. 2. BRITISH COLOMBIA, Forest Road Engineering Guidebook, ISBN: 9780772626493. January 1995 3. FOOD & AGRICULTURE ORG 1992. Cost Control in Forest Harvesting and Road Construction/Book and Disk, ISBN:9789251031612
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Gelişen teknoloji, değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlar çerçevesinde, ülkemiz şartlarını da göz önünde bulundurarak orman yollarının planlama, yapım ve bakım tekniklerini güncelleyebilecek ve gerektiğinde bunları uygulayabilecek düzeyde bilgi sahibi olunmasını sağlamak
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 3
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster