ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orman Yolları Sanat Yapıları ORM532 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Orman yolları sanat yapılarını bilir ve yerini belirler
  2-Sanat yapısı ihtiyacını belirler ve boyutlandırır
  3-Gerektiğinde sanat yapısını genel hatlarıyla projelendirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2512020
  Proje2514040
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   188
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,27 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Orman yollarında sanat yapıları ve orman yolları için önemi
  2 Orman yollarında kullanılan sanat yapıları ve çeşitleri
  3 Orman yolları sanat yapısı ihtiyacının ayrıntılı olarak belirlenmesi
  4 Yapılması düşünülen orman yolu sanat yapılarının boyutlandırılması ve yapımı
  5 Köprü ve menfezlerin boyutlandırılması ve yapımı
  6 Büz çeşitleri ve boyutlandırılması ve yapımı
  7 İstinad duvarı ve kasislerin boyutlandırılması ve yapımı
  8 Ara Sınav
  9 Orman yolları sanat yapılarının bakım ve onarımı
  10 Orman yollarında sanat yapısı ihtiyacının CBS yardımıyla belirlenmesi
  11 Orman yollarında sanat yapısının yerinin belirlenmesinde CBS kullanımı
  12 Dönem projelerinin hazırlanması
  13 Dönem projelerinin hazırlanması
  14 Dönem projelerinin ortak sunumu
  15 Dönem projelerinin ortak sunumu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Kayhan MENEMENCİOĞLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Ender BUĞDAY
  Kaynaklar 1. ERDAŞ, O., 1997. Orman Yoları, Cilt:2, K.T.Ü. Orman Fakültesi, Fak. Yayın No:26, Trabzon 2. ÖZÇELİK, N, 1982. , Orman Yolu Sanat Yapıları ( Duvarlar- Büz- Menfez- Kasis ve Köprüler) 3. BRITISH COLUMBIA, Drainage Structures for Logging Roads, ISBN: 9780888431134
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Ülkemiz mevcut orman yollarının öncelikli sorunları arasında bulunan ve sanat yapısı eksikliğinden kaynaklanan tahribatları azaltmaya yönelik bilgi sahibi olunması, gerekli sanat yapılarının ve boyutlandırılmalarının öğrenilmesi
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli -
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 5
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster