ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılık İş Makineleri ORM533 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ormancılık faaliyetlerinde kullanılan makineleri ve çalışma prensiplerini bilir
  2-Kullanılan makinelerin ve yöntemlerin olumlu ve olumsuz yönlerini bilir
  3-Dünyada kullanılıp ülkemizde kullanılmayan makineler ve ülkemizde kullanılabilirliği hakkında bilgi sahibi olur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2524080
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2512020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   228
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,6 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ormancılıkta mekanizasyonun devreleri ve zaman içerisinde gelişimi, ülkemizdeki durumu
  2 Ormancılıkta mekanizasyon uygulama alanları ve Türkiye ormancılığı için uygunluğunun irdelenmesi
  3 Dünya ormancılığında ormancılık iş makinalarının kullanım oranı, Türkiye ormancılığı ve mekanizasyon durumu
  4 Fidanlık çalışmalarında kullanılan basit alet ve makineler ile mekanizasyon kullanım oranı
  5 Ağaçlandırma çalışmalarında mekanizasyon durumu
  6 Orman yolları yapımı ve bakımında mekanizasyon, kullanılan yöntem ve makinelerin kıyaslanması
  7 Ormancılıkta üretim çalışmalarında kullanılan alet ve makineler
  8 Ara Sınav
  9 Ormancılıkta bölmeden çıkarma makineleri, uygulanan yöntemler
  10 Sekonder transport tesisleri ve mekanizasyon kullanımı
  11 Ormancılıkta yükleme-boşaltma ve istifleme makineleri, orman depolarında kullanımı
  12 Orman yangınlarıyla mücadelede mekanizasyon
  13 Orman koruma işlerinde mekanizasyon
  14 Milli park ve mesire yerlerinde mekanizasyon
  15 Dünyada erozyon kontrolü çalışmalarında mekanizasyon ve ülkemizdeki durumu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ender BUĞDAY
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. SILVERSIDES, C.R., Developments in Logging Mechanization in Eastern Canada, ISBN:B00071XHV4 2. HUGGARD, E.R,. Forest Machinery, ISBN:B0000CK83X, 192 pages Research Branch Great Britain, Drainage Machinery for Forest Use (No:27), ISBN:B001NMW9VC
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Dünyada ve ülkemizde ormancılık alanında kullanılan iş makinelerini, çalışma prensiplerini, olumlu ve olumsuz yönlerini anlamak, gerektiğinde yeni öneriler getirebilecek düzeyde bilgi sahibi olmak, dünyada kullanılan ancak ülkemizde kullanılmayan makinelerin kullanılabilirliğine yönelik bilgi sahibi olmak
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli -
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 3
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster