ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılıkta Üretim, Taşıma ve Depolama Teknikleri ORM534 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ormancılık üretim çalışmalarını, gerekli tesis ve yapıları bilir
  2-Ormancılık üretim çalışmaları için gerekli planlamayı yapar
  3-Taşıma ve depolama ile ilgili faaliyet ve teknikleri bilir, planlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2524080
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2512020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   228
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,6 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ormancılıkta üretim çalışmaları
  2 Hasat zararlarını azaltıcı transport planlaması (HZATP) - Primer transport
  3 Hasat zararlarını azaltıcı transport planlaması (HZATP) - Sekonder transport
  4 Ormancılıkta üretim çalışmaları için gerekli altyapı tesisleri
  5 Ormancılıkta kullanılan diğer transport tesisleri
  6 Ormancılıkta üretim çalışmalarında hava hatlarının kullanılması
  7 Ormancılıkta üretim çalışmalarında hava hatlarının kullanılması (devam)
  8 Ara Sınav
  9 Traktör yollarının planlanması
  10 Sürütme yollarının planlanması
  11 Ormancılıkta üretim çalışmalarında yükleme teknikleri
  12 Ormancılıkta üretim çalışmalarında boşaltma teknikleri
  13 Orman depoları, ormancılıktaki yeri ve önemi
  14 Depo yeri seçimi ve kriterler
  15 Pazarlama ve vitrin olma özelliği yönüyle orman depoları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ender BUĞDAY
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. DYKSTRA, D.P.; HEINRICH, R., 1996. FAO Model Code of Forest Harvesting Practice, FAO, Rome, Italy. Rome, Food and Agriculture Organization 2. BAYOĞLU, S., 1996. Orman Nakliyatının Planlanması, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayın No:8, ISBN:975-404-438-4, İstanbul 3. ACAR, H.H., 2000. Orman Hava Hatları, Yüksek Lisans Ders Notları, K.T.Ü. Orman FakültesiOrman Mühendisliği Bölümü, Ders Teksirleri No:62, Trabzon
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Ormanlardan yararlanma, aynı zamanda ormanların bakımı ve sürekliliği için gerekli olan üretim, taşıma ve depolama faaliyetleriyle ilgili bilgi ve teknikler ile yararlanma sırasında oluşan zararları azaltmaya yönelik planlama ve uygun yöntemlerin öğrenilmesi
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 4
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli -
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster