ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İleri Toprak Fiziği ORM536 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toprak fiziksel özellikleri
  2-Toprak suyu
  3-Toprak havası
  4-Toprak termal özellikleri
  5-Toprakta su, hava ve ısının temel taşınma prensipleri
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler205630
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 305420
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   164
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,47 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toprakların bileşimi ve toprak fiziksel özellikleri
  2 Toprakların bileşimi ve toprak fiziksel özellikleri
  3 Kuvvet alanlarında dengeler ve potansiyeller teorisi
  4 Kuvvet alanlarında dengeler ve potansiyeller teorisi
  5 Topraklarda statik dengeler
  6 Topraklarda statik dengeler
  7 Ara sınav
  8 Ara Sınav
  9 Topraklarda taşınma süreçlerine genel yaklaşım
  10 Topraklarda su akışı ve Darcy yasası
  11 Doygun topraklarda su akışı
  12 Doymamış topraklarda su akışı
  13 Topraklarda gazların taşınması
  14 Topraklarda gazların taşınması
  15 Topraklarda ısı transferi
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Sabit Erşahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Seval Sünal, Arş. Gör. Ebru Gül, Arş. Gör. Ülkü Dikmen
  Kaynaklar Koorevaar, P., G. Menelik, C. Dirksen 1983. Elements Of Soil Physics. Elsevier, Amsterdam. Hillel, D. 1982. İntroduction To Soil Physics. Oxford Univercity Press., Ny, Usa.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Toprakların bileşimi ve fiziksel özellikleri, kuvvet alanlarında denge ve potansiyeller teorisi, topraklarda statik dengeler, toprakta taşınma süreçlerinin genel ifadesi, toprakta su akışı, toprakta gaz taşınması ve toprak sıcaklığı ve ısı taşınması, infiltrasyon ve toprak-bitki-su sürekliliğinin öğretilmesi.
  Dersin İçeriği Toprakların bileşimi ve fiziksel özellikleri, kuvvet alanlarında denge ve potansiyeller teorisi, topraklarda statik dengeler, toprakta taşınma süreçlerinin genel ifadesi, toprakta su akışı, toprakta gaz taşınması ve toprak sıcaklığı ve ısı taşınması, infiltrasyon ve toprak-bitki-su sürekliliğinin öğretilmesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 2
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 3
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 2
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 1
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 2
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 2
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 1
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 1
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 1
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 1
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 2
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster