ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Jeoistatistik I ORM537 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Klasik istatistik-jeoistatistik arasındaki fark
  2-Univariate ve bivariate analiz
  3-Uzaysal trend değerlendirmesi
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler305840
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje20000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Univariate Analizi
  2 Bi Univariate Analizi
  3 Bi Univariate Analizi
  4 Uzaysal Veri Gruplarının Grafiksel Analizi
  5 Uzaysal Trend Yüzey Modelleri
  6 Gelişigüzel Değişkenler
  7 Korelasyon Fonk- Kovaryasn Fonksiyonu
  8 Ara Sınav
  9 Semivariogram
  10 Uzaysal Bağımlılığın Modellenmesi
  11 Lokal Tahmin
  12 Global Tahmin
  13 Doğrusal Krigleme
  14 Çapraz Değerlendirme
  15 Çapraz Değerlendirme
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Sabit Erşahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Seval Sünal, Arş. Gör. Ülkü Dikmen
  Kaynaklar Edward H. Isaacs, R. Moham Srivastava. 1989. Applied Geostatistics. Oxford Univercity, Press.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı univariate ve bivariate analiz, uzaysal veri gruplarının grafiksel analizi, uzaysal ternd-yüzey modelleri, random değişkenler, korelogram, kovaryans fonksiyonu, uzaysal bağımlılığın modellenmesi, doğrusal krigleme, çağra değerlendirme ve tahmin kriterlerinin irdelenerek öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Univariate ve bivariate analiz, uzaysal veri gruplarının grafiksel analizi, uzaysal ternd-yüzey modelleri, random değişkenler, korelogram, kovaryans fonksiyonu, uzaysal bağımlılığın modellenmesi, doğrusal krigleme, çağra değerlendirme ve tahmin kriterlerinin irdelenerek öğretilmesidir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 1
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 2
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 1
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 2
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 1
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 3
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 1
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 1
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 2
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 1
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 1
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster