ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İleri Gübreleme Tekniği ve Gübreler ORM538 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gübre ile ilgili formulasyon, depolanma ve gübre uygulama yöntemleri öğretilecek
  2-Organik gübrelerin toprağa olan etkileri öğretilecek
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 7017070
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   142
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,73 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toprak verimliliği kanunları: Liebigin Minimum kanunu, Mitscherlich kanunu
  2 Toprak Verimliliği Tayin Eden Faktörler: Değişik Kolloidler ve Toprak Verimliliği,
  3 Toprak Verimliliği Tayin Eden Faktörler: Değişik Kolloidler ve Toprak Verimliliği,
  4 Reaksiyon ve Toprak Verimliliği;
  5 Reaksiyon ve Toprak Verimliliği;
  6 Ara sınav
  7 Mikroorganizma ve Toprak Verimliliğ
  8 Ara Sınav
  9 Mikroorganizma ve Toprak Verimliliğ
  10 Su ve Toprak Verimliliğ
  11 Su ve Toprak Verimliliğ
  12 Bitki Besin Maddesi ve Toprak Verimliliği, Makro Besin Maddeleri: Azot , Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, kükürt Mikro Besin Maddeleri : Demir, Çinko, Bakır, Mangan, Bor, Molibden ve Klor 6. Faydalı Diğer Besin Maddeleri: Sodyum ve Silisium
  13 Bitki Besin Maddesi ve Toprak Verimliliği, Makro Besin Maddeleri: Azot , Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, kükürt Mikro Besin Maddeleri : Demir, Çinko, Bakır, Mangan, Bor, Molibden ve Klor 6. Faydalı Diğer Besin Maddeleri: Sodyum ve Silisium
  14 Benificial other Plant nutients: Na and Silissium
  15
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Abdulreşit Brohi
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Western Handbook of Fertilizers. George R. Hawkes, Keith B. Campbell, Albert E. Ludwik, Robert M. Millaway, Richard M. Thoroup. 1980. Micronutrients and Nutrient Status of Soils. A Global Study. FAO. 1982 Gübreler ve Gübreleme. Aydeniz. A. ve A.R. Brohi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınları No. 1 Ziraat Fakültesi Yayınları No. 1 Ders kitapları serisi Yayınları No:1, 1993.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Son zamanda tarım teknolojisinde büyük gelişmeler olmuştur. Ancak bu derste çok yeni konulara değinilecektir
  Dersin İçeriği Bitki besin kaynağı olarak gübreler; Gübre formulasyonu, depolanması ve kullanılması; Mutlak gerekli bitki besinler; Bitki gelişim ilkeleri; Bitki besin kaynağı olarak toprak; Su ve bitki gelişimi; Düzenleyicilerle toprak sorunlarının çözünmesi; Toprak organik maddesi; Toprak ve doku analiz yöntemleri; gübre uygulama yöntemleri; Su kültüründe bitkilerin gelişmesi; Çevre üzerine gübrelerin yararları; Tarla ve saksı ortamında bitkilerin gelişmesi için toprağın fiziksel özelliklerinin ıslahı.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 1
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 3
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 1
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 2
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 1
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 1
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 2
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 1
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 1
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 1
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 1
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster