ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çayır Mera Islahı ORM539 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kuraklık kelimesinin tanımını bilir
  2-Bir sahanın ıslah edilmesi için gerekli verileri toplayıp, değerlendirme yapmayı bilir
  3-Çayır/mera bölgelerindeki arazi etütlerini yapmayı bilir
  4-Islah çalışması için bir yerin yetişme ortamı potansiyelini saptamayı bilir
  5-Islah için bitki seçimini bilir
  6-Islah çalışmalarında mekaniksel ve ekolojik yaklaşımlarının avantajlarını ve dezavantajlarını bilir
  7-Islah çalışması sonrasındaki başarı değerlendirmesi yapmayı bilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2551050
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   183
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,1 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çayır mera ıslahına giriş
  2 Suksesyon modelleri
  3 Otlatma sistemleri (1)
  4 Otlatma sistemleri (2)
  5 Islaha uygun tür seçimi
  6 Ekim metotları
  7 Çayır Tesisi ve Yönetimi
  8 Ara Sınav
  9 Mera Tesisi ve Yönetimi
  10 Çayırların Gübrelenmesi
  11 Meraların Gübrelenmesi
  12 Yakma
  13 Yabancı Ot Kontrolü
  14 Çitleme ve diğer mekanik kontrol yöntemleri
  15 Su Muhafaza
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Ceyhun GÖL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. M. Said ÖZÇELİK, Arş. Gör. Semih EDİŞ,
  Kaynaklar 1. Range Development and Improvements; John F. Vallentine, ISBN: 127100032, Academic Press, May 28, 1989. 2. Range Management: Principles and Practices, Jerry L. Holechek, Rex. D. Pieper and Carlton H. Herbel, 2000. (2nd edition), ISBN-I3:9780130474759, Publisher: 3. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA. Çayır Mera Islahı: Omer Bakır, A.U. Ziraat Fakültesi, Yayın No: 947, Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı kurak ve yarı kurak bölgelerde doğal dengenin aşırı derecede bozulmuş olduğu verimi düşük alanların ıslahı ile ilgili çalışmalarda tanım, kavram ve yaklaşımlar hakkında bilgi vermek, yapılacak bir rehabilitasyon çalışmasında yetişme ortamını analiz ederek, gerekli bitkilendirme çalışmalarını tamamlayıp değerlendirebilecek bilgileri kazanmalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Çayır mera ıslahına giriş, Suksesyon modelleri, Çayır Tesisi ve Yönetimi, Mera Tesisi ve Yönetimi , Yabancı Ot Kontrolü,
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 1
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 1
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 1
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 5
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 1
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster