ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orman Fonksiyonları ve İşletme Amaçlarının Saptanması ORM540 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Orman fonksiyonları ve işletme amaçlarını tekrarlar
  2-Orman fonksiyonları ve işletme amaçları ile orman ekosistem yapısı arasındaki ilişkileri tasarlar
  3-Orman fonksiyonları ve işletme amaçlarının nasıl sayısallaştırılacağını çözümler
  4-İşletme amaçlarının en iyilenmesi stratejileri ve yollarını tasarlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2016565
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   179
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,97 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ormanların gördüğü fonksiyonların tanımlanması ve sınıflandırılması K1- Sayfa 15-58 K2- Sayfa 90-94 K3- Sayfa 229-238
  2 Ormanların ekonomik fonksiyonları K1- Sayfa 15-58 K2- Sayfa 90-94 K3- Sayfa 229-238 YK1- Sayfa 29-44
  3 Ormanların ekolojik fonksiyonları K1- Sayfa 15-58 K2- Sayfa 90-94 K3- Sayfa 229-238 YK1- Sayfa 46-51
  4 Ormanların sosyo-ekonomik fonksiyonları K1- Sayfa 15-58 K2- Sayfa 90-94 K3- Sayfa 229-238 YK1- Sayfa 46-51
  5 Türkiyede orman kanununa göre ayrılan ormanların göreceği fonksiyonlar K1- Sayfa 15-24 K2- Sayfa 90-94 K3- Sayfa 229-238
  6 Orman fonksiyonlarının sayısallaştırılması esasları - I K1- Sayfa 58-120 K2- Sayfa 41-51 YK1- Sayfa 46-51
  7 Orman fonksiyonlarının sayısallaştırılması esasları - II K1- Sayfa 58-120 K2- Sayfa 41-51 YK1- Sayfa 46-51
  8 Ara Sınav
  9 Amaç kavramı, kapsamı ve niteliği K1- Sayfa 7-15 K3- Sayfa 111-126
  10 Türkiyenin ulusal ormancılık amaçları K1- Sayfa 4-5 K2- Sayfa 41-51 K3- Sayfa 111-126
  11 İşletme amaçlarının belirlenmesi K2- Sayfa 41-51 K3- Sayfa 111-126
  12 Silvikültürel Amaçlar K2- Sayfa 54-56 K3- Sayfa 142-150
  13 Amaçların uygulanabilirliği K3- Sayfa 135-137 YK1- Sayfa 185-196
  14 Amaçların öncelik ve ağırlıklarının tahmin edilmesi K3- Sayfa 138-142 YK1- Sayfa 104-122
  15 Amaçların optimizasyonu K3- Sayfa 135-137 YK1- Sayfa 104-122
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Sedat KELEŞ
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Sedat Keleş

  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Sinan BULUT
  Kaynaklar K1. Eraslan, İ., 1973. Türkiye`deki devlet ormanlarında idare amaçları tespitinin hukuki, teorik ve pratik esasları. İÜ Orman Fakültesi Yayın No: 194. K2. Eraslan, İ., Eler, Ü., 2003. Orman işletmesinin planlanması ve denetimi. SDÜ Orman Fakültesi Yayın No: 35, 408 s. K3. Kapucu, F., 2004. Orman amenajmanı. KTÜ Orman Fak. Yayın No: 33, Trabzon, 515 s.
  Yardımcı Kitap YK1. Bettinger, P., et al., 2009. Forest Management and Planning, Academic Pres, USA, 331s.
  Dersin Amacı Orman ekosistemlerinin sunmuş olduğu fonksiyonlar ve işletme amaçları hakkında bilgi vermek
  Dersin İçeriği Orman fonksiyonlarının tanımı ve sınıflandırması, işletme amaçları kavramı ve tanımları, ormancılıktaki mevcut işletme amaçları, işletme amaçlarına karar verme ve temel prensipleri, işletme amaçlarına karar vermede kullanılabilecek temel metotlar ve karar süreçleri, işletme amaçlarına ilişkin uygulamalar-örnek çalışmalar -analiz ve tartışmalar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 5
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster