ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Biyolojik Çeşitlilik ve Orman Amenajmanı ORM541 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Biyolojik çeşitlilik hakkında bilgi birikimini geliştirir
  2-Biyolojik çeşitliliğin sayısal olarak ortaya konulması yöntemlerini çözümler
  3-Çok amaçlı orman amenajman planlama sistemi ve işleyişini tasarlar
  4-Biyolojik çeşitliliğin amenajman planlarına entegre edilmesini uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2016565
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   179
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,97 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Biyolojik çeşitlilik tanımı, kapsamı ve türleri K1- Sayfa 9-19 K2- Sayfa 1-39 K4- Sayfa 75-91 K5- Giriş Bölümü
  2 Biyolojik çeşitliliğin önemi K1- Sayfa 21-28 K2- Sayfa 1-39 K4- Sayfa 75-91 K5- Giriş Bölümü
  3 Türkiyenin biyolojik çeşitliliği K1- Sayfa 37-62 K2- Sayfa 1-39 K4- Sayfa 75-91
  4 Orman ekosistemleri K1- Sayfa 48-58 K2- Sayfa 1-39 K4- Sayfa 75-91 K5- İkinci Bölüm
  5 Biyolojik çeşitliliğe yönelik tehditler K1- Sayfa 65-76 K2- Sayfa 1-39 K4- Sayfa 75-91
  6 Biyolojik çeşitliliğin korunması K1- Sayfa 76-103 K2- Sayfa 1-39 K4- Sayfa 75-91 K5- Giriş Bölümü
  7 Biyolojik çeşitlilik konusunda ulusal ve uluslar arası yükümlülükler, sözleşmeler vs K1- Sayfa 99-170 K2- Sayfa 1-39 K4- Sayfa 75-91
  8 Ara Sınav
  9 Biyolojik çeşitliliğin sayısallaştırılması ? I Ek Dokümanlar- İki adet Makale K3- Anonim Kaynak-Planlama Rehberi
  10 Biyolojik çeşitliliğin sayısallaştırılması ? II Ek Dokümanlar- İki adet Makale K3- Anonim Kaynak-Planlama Rehberi
  11 CBS ve biyolojik çeşitlilik Ek Dokümanlar- İki adet Makale K3- Anonim Kaynak-Planlama Rehberi
  12 Biyolojik çeşitliliğin amenajman planlarına dahil edilmesi - I Ek Dokümanlar- İki adet Makale K3- Anonim Kaynak-Planlama Rehberi K5- Dördüncü Bölüm
  13 Biyolojik çeşitliliğin amenajman planlarına dahil edilmesi - II Ek Dokümanlar- İki adet Makale K3- Anonim Kaynak-Planlama Rehberi K5- Dördüncü Bölüm
  14 Örnek planlama modelinin tasarımı Ek Dokümanlar- İki adet Makale K3- Anonim Kaynak-Planlama Rehberi
  15 Örnek çok amaçlı planlama modelinin geliştirilmesi Ek Dokümanlar- İki adet Makale K3- Anonim Kaynak-Planlama Rehberi
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Sedat KELEŞ
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Sedat Keleş

  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Sinan BULUT
  Kaynaklar K1. Tekeli, İ., vd., 2006. Dünya`da ve Türkiye`de Biyolojik Çeşitliliği Koruma. Türkiye bilimler Akademisi Raporları Sayı: 13, 174 s. K2. Işık, K. 1998. Biyolojik Çeşitlilik. Yeri: ?Çevre ve İnsan? isimli kitapda bir bölüm. Anadolu Üniv. Açık Öğr. Fakültesi Yayını, Eskişehir (Ders kitapları Serisi) Ünite 1-2, ss: 13-39. K3. Anonim, 2011. Biyolojik Çeşitliliğin Amenajman Planlarına Entegrasyonu Rehberi "Planlama Rehberi". Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve BTC Ortak Yayını, 153 s. K4. Çepel, N., 2003. Ekolojik sorunlar ve çözümleri, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, 183 s. K5. Hunter, M., 2004. Maintaining biodiversity in forest ecosystems, Cambridge University Press, ISBN 052163104, 667 s.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Biyolojik çeşitlilik ve orman amenajmanı hakkında bilgi vermek, biyolojik çeşitliliğin orman amenajman planlarına entegre edilme yol ve yöntemlerini göstermek.
  Dersin İçeriği Genel anlamda biyolojik çeşitlilik, fauna ve floranın içerik ve konumsal dağılımın envanter esasları ve sayısallaştırılması, orman işletme faaliyetleri ile vejetasyon toplumları ve habitat alanları arasındaki ilişki, kritik ekosistemler ve belirlenmesi esasları, ekosistem amenajmanı planlama esasları, biyolojik çeşitliliğin ekosistem planlamasına entegrasyonu, bütünleşik planlama, sürdürülebilir orman amenajmanı ve ormancılıkta sertifikasyon ilişkileri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 4
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster