ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş ORM543 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilimsel araştırmadaki temel kavramları, sorun ve sorun bilincini kavrar
  2-Araştırma konusunu belirleyip araştırma değişkenlerini seçebilir
  3-Araştırma varsayımlarını kurabilir.
  4-Araştırmada kullanılabilecek örnekleme ve veri toplama yöntemlerini bilir
  5-Anket yöntemi hakkında yeterli bilgiye sahip olur
  6-İnternette araştırma konusu ile ilgili bilgilere ulaşabilir
  7-Araştırma bulgularının işleyip değerlendirebilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2511010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje2515555
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   169
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,63 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilim ve bilimsel araştırma nedir? Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Bölüm 1
  2 Araştırmanın işlevleri ve ayırıcı nitelikleri Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Bölüm 1
  3 Bilimsel araştırmanın basamakları Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Bölüm 1
  4 Araştırma etiği Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Bölüm 1
  5 Araştırma yöntemleri Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Bölüm 2
  6 Nitel ve nicel analiz Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Bölüm 3
  7 Araştırma sorusu ve sorunun tanımlanması Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Bölüm 4
  8 Ara Sınav
  9 Değişken ve değişken tipleri Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Bölüm 5
  10 Varsayımlar ve varsayım tipleri Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Bölüm 5
  11 Kabuller, sınırlamalar ve tanımlamalar Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Bölüm 5
  12 Gözlem ve tetkik Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Bölüm 6
  13 Örnek olay çalışması Belirlenen makaleler incelenecek
  14 Bilimsel makale ve araştırmanın tasarımı Bilimsel makale örnekleri incelenecek
  15 Tartışma ve Ödevlerin değerlendirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Sezgin Özden
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları H. Emre Ünal
  Kaynaklar 1. Buyukozturk, Sener. (2003). Sosyal Bilimler Icin Veri Analizi El Kitabi. Ankara : PegemA Yayıncılık. 2. Day, Robert A. (1996). Bilimsel Bir Makale Nasil Yazilir ve Yayimlanir? Ankara : TUBITAK yayınları 3. Fraenkel, Jack R. And Norman E. Wallen. (1996). How to Design, and Evaluate Research in Education. USA : Mc Graw Hill, Inc 4. Cresswell, John W. (2003) Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. USA, Sage Publ. 5. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Robert A. Day. TUBiTAK 1996
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Yüksek lisans düzeyinde eğitim alan öğrencilerin bilimsel araştırma yapma ve rapor yazma konusunda karşılaştıkları sorunları aşabilmeleri amacıyla temel düzeyde tanımlamalardan sonra bilimsel araştırmanın nasıl planlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması becerilerinin öğrencilere kazandırılmasını amaçlayan lisansüstü bir ders olarak planlanmıştır.
  Dersin İçeriği Bilim ve bilimsel araştırma nedir? Araştırmanın işlevleri ve ayırıcı nitelikleri Bilimsel araştırmanın basamakları, Araştırma etiği, Araştırma yöntemleri, Nitel ve nicel analiz, Araştırma sorusu ve sorunun tanımlanması, Değişken ve değişken tipleri, Varsayımlar ve varsayım tipleri, Kabuller, sınırlamalar ve tanımlamalar, Gözlem ve tetkik
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster