ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılıkta Parametrik Olmayan İstatistiksel Analiz Uygulamaları ORM544 GÜZ 3+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ormancılık uygulamalarında parametrik olmayan analizlerin kullanım alanlarını bilir
  2-Çeşitli ormancılık uygulamalarında Parametrik olmayan testleri uygular
  3-Ormancılıkta özellikle anket çalışmalarında Ki-Kare analizini uygular
  4-Parametrik olmayan toplum ortalamasına ilişkin önemlilik testleri uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler5023060
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   178
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,93 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Parametrik olmayan analizler kavramı ve çeşitleri K2 5. bölüm okunmalıdır
  2 Parametrik olmayan testlerin ormancılıkta kullanımı K1 13. bölüm okunmalıdır
  3 Ormancılıkta anket çalışmalarında Ki-Kare Bağımsızlık Analizi ve istatistik paket programı ile istatistik paket programı ile uygulaması-I K1 13. bölüm okunmalıdır
  4 Ki-Kare Bağımsızlık Analizi ve istatistik paket programı ile istatistik paket programı ile uygulaması-II K1 13. bölüm okunmalıdır
  5 Ki-Kare uygunluk analizi ve istatistik paket programı ile uygulaması K1 13. bölüm okunmalıdır
  6 Ki-Kare homojenlik analizi ve istatistik paket programı ile uygulaması K1 13. bölüm okunmalıdır
  7 Medyan analizi ve istatistik paket programı ile uygulaması K1 13. bölüm okunmalıdır
  8 Ara Sınav
  9 Birbirinden bağımsız iki toplum ortalamasını karşılaştırmaya ilişkin parametrik olmayan önemlilik testi (Mann-Whitney U testi) ve istatistik paket programı ile uygulaması K1 13. bölüm okunmalıdır
  10 Birbiri ile bağımlı iki toplum ortalamasını karşılaştırmaya ilişkin parametrik olmayan önemlilik testi (Wilcoxon testi) ve istatistik paket programı ile uygulaması K1 13. bölüm okunmalıdır
  11 Birbirinden bağımsız üç ve daha fazla toplumu karşılaştırmaya ilişkin parametrik olmayan testi (Kruskal-Wallis H testi) ve istatistik paket programı ile uygulaması K1 13. bölüm okunmalıdır
  12 Birbiri ile bağımlı üç ve daha fazla toplumu karşılaştırmaya ilişkin parametrik olmayan testi (Friedman testi) ve istatistik paket programı ile uygulaması K1 13. bölüm okunmalıdır
  13 Parametrik olmayan korelasyon katsayısı (Sperman korelasyon katsayısı) ve istatistik paket programı ile uygulaması K1 13. bölüm okunmalıdır
  14 Parametrik olmayan regresyon analizi-I (Mood-Brown ve Theil Yöntemleri) K1 13. bölüm okunmalıdır
  15 Parametrik olmayan regresyon analizi-II (k-En Yakın Komşuluk Tahmin Yöntemi) K1 13. bölüm okunmalıdır
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. ilker ERCANLI, Yrd. Doç. Dr. Muammer ŞENYURT
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Ferhat BOLAT
  Kaynaklar 1. Akalp, T., 2016. İstatistik Yöntemler. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Yayın No:5219, Orman Fakültesi Yayın No:511 2. Kalaycı, Ş., SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler. Asil yayın dağıtım Ltd. Şti. 3. Kıroğlu, G., 2001. Uygulamalı Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler. Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, İstanbul. 4. Hardle, W., 1997. Applied Nonparametric Regression. Cambridge University, UK, 6nd edition. P: 14-85. 5. Gamgam, H. ve Altunkaynak, B., 2008. Parametrik Olmayan Yöntemler:SPSS Uygulamalı, Gazi Kitabevi, Ankara, 496 s.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Ormancılıkta parametrik olmayan analizlerin kullanımının ve çeşitli analizlerin bir istatistik paket programı yardımıyla uygulamasının öğrenilmesi
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 1
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 1
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 5
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 1
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 4
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 4
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 5
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster