ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çayır Mera Yönetiminin Teknik Esasları ORM545 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mera ekolojisini bilmeli
  2-Süksesyon ve klimaks bitki kompozisyonunu belirleyebilmeli
  3-Türkiye ve Dünya ?da meralar ile hayvan durumundaki süreci bilmeli
  4-Mera bitkilerinin fizyolojisi
  5-Çayır ve mera amenajman tekniklerini bilmeli
  6-İklim, toprak, bitki-hayvan etkileşimlerini bilmeli.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2541040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)25000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mera alanlarının kullanımı ve önemi
  2 Mera tipleri
  3 Mera Ekolojisi
  4 Mera Ekolojisi (Devam)
  5 Mera alanlarında yem üretimi
  6 Otlatmanın Etkileri
  7 Otlatmanın Etkileri (devam)
  8 Ara Sınav
  9 Merada hayvansal üretimi
  10 Merada hayvan yönetimi (devam)
  11 Merada hayvan yönetimi (devam)
  12 Merada hayvan yönetimi (devam)
  13 Gübreleme
  14 Gübrelemenin vejetasyona etkileri
  15 Mera ekonomisi
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Ceyhun GÖL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. M. Said ÖZÇELİK, Arş. Gör. Semih EDİŞ,
  Kaynaklar 1. Çayır Mera Amenajmanı. Ö. Bakır, 1987. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay. No: 992. 2. Çayır Mera Amenajmanı ve Islahı. İ. Aydın ve F.Uzun, 2002. OMÜ. Ziraat Fak. Yay. No: 9. 3. Range Management: Principles and Practices, Jerry L. Holechek, Rex. D. Pieper and 4. Carlton H. Herbel, 2000. (2nd edition), ISBN-13:9780130474759, Publisher: Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Küresel iklim değişimine bağlı olarak ortaya çıkabilecek risklerin (kuraklık, su ve rüzgar erozyonu) azaltılması bakımından mera alanlarının korunması ve amacına uygun olarak kullanılması, sürdürülebilir kullanım, mera/hayvan ilişkilerini düzenlemek ve yönetim tekniklerini öğretmektir..
  Dersin İçeriği Mera alanlarının kullanımı ve önemi, Mera tipleri, Mera Ekolojisi, Otlatmanın Etkileri, Merada hayvansal üretimi, Mera ekonomisi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 1
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 4
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 1
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 5
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 1
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 1
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 5
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 1
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 1
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster