ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İleri Bitki Fizyolojisi ORM546 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tohum ve çimlenmesi, enzim istekleri öğretilecek
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 7017070
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   142
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,73 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki Tohumları ve Çimlenme
  2 Enzimler ve işlevleri
  3 Bitki kökleri ve kök systemler
  4 Bitkilerin Su Alımı
  5 Bitkilerin besin maddeleri Alımı
  6 Bitkilerin besin maddeleri Alımı
  7 Bitkilerde Suyun, Mineral Tuzların ve Organik Bileşiklerin Taşınması,
  8 Ara Sınav
  9 Bitkilerde Suyun, Mineral Tuzların ve Organik Bileşiklerin Taşınması,
  10 Bitkilerde terleme
  11 Bitkilerde terleme
  12 Bitkilerde Organik Madde Yapımı ( Fotosentez) ve Bitkilerde Solunum.
  13 Bitkilerde Organik Madde Yapımı ( Fotosentez) ve Bitkilerde Solunum.
  14 Bitkilerde Solunum.
  15
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr. Abdulreşit Brohi
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Barton, L. V. (1930 )Hastening the germination of some comiferous seeds. Contr. Boyce Thomson Inst. 2: 315-345. Bibbey, R.O. (1948) Physiology of seeds in relation to germination Vol. 1. pp. 1-306. Springer and Verlag, New york. 2. Borthwick, H.A., S.B. Hendricks, E.H. Toole, and V.K Toole (1954). Acyion of light on lettuce seed gerimination. Botan. Gaz. 115: 205. 3. Mayer, A. M., and A. Poljakoff- Mayber (1963). The grrmination of seeds: the macmillan ço., New york. 4. Hayaishi, O. (1962). Biological oxidations. Ann. Rev. Biochem. 31: 25-46. Mengal, D. B. And S. A. Barber (1974). Rate of nutrient uptake per unş İt of corn root under field conditions. Argon. J. 66. 399-402. 5. Sing T. N., L. G. Paleg and Aspinal (1973). Stres metabolism III. Variation in response to water deficit in barley plant. Aust. J. Biol. Scvi. 26. 65-76.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bitki fizyolojisi bitkilerde cereyan eden fizyolojik olaylarla bu olayların oluşması, sürdürülmesi ve sona erdirilmesi ilişkin temel sorunları fizik ve kimya yasalarına göre açıklayan bir dalıdır. Üstün nitelik ve nicelikte kültür bitkilerinin yetiştirilmesi ancak bitkide cereyan eden fizyolojik olayların iyi bir şekilde bilinmesiyle mümkündür.
  Dersin İçeriği Bitki Tohumları ve Çimlenme, Enzimler ve işlevleri, Bitki kökleri ve kök Ssstemleri, Bitkilerin Su Alımı, Bitkilerin besin maddeleri Alımı, Bitkilerde Suyun, Mineral Tuzların ve Organik Bileşiklerin Taşınması, Bitklerde Su Yitmesi, Bitkilerde Organik Madde Yapımı ( Fotosentez) ve Bitkilerde Solunum.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 1
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 1
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 2
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 1
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 1
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 3
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 1
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 1
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 1
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 2
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 1
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster