ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Otlatma Sistemleri ORM547 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Otlatmanın bitki ve toprak üzerine etkilerini bilmeli.
  2-Otlatmanın fiziksel etkilerini bilmeli.
  3-Otlatma zamanını bilmeli.
  4-Otlatmada bitki seçimini bilmeli
  5-Otlatmada hayvan davranışlarını bilmeli
  6-Otlatma sistemlerini bilmeli.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2541040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   183
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,1 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Otlatma sistemlerine giriş
  2 Otlatma yönetimi prensipleri
  3 Otlatma mevsimi
  4 Otlatma zamanı
  5 Otlatmanın bitki ve toprak üzerine etkileri
  6 Otlatma yoğunluğu
  7 Otlatma kapasitesi
  8 Ara Sınav
  9 Hayvan davranışları
  10 Otlatmada bitki seçimi
  11 Otlatma yönetiminin planlanlaması
  12 Otlatma yönetiminin planlanlaması
  13 Otlatma metotları
  14 Otlatma metotları (Devam).
  15 Otlatma metotları (Devam).
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Ceyhun GÖL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. M. Said ÖZÇELİK, Arş. Gör. Semih EDİŞ,
  Kaynaklar 1. Çayır Mera Kültürü, Amenajmanı ve Islahı. S. Gençkan, 1985. E.Ü. Ziraat Fak. Yay. No: 483. 2. Çayır Mera Amenajmanı. Ö. Bakır, 1987. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay. No: 992. 3. Range Management: Principles and Practices, Jerry L. Holechek, Rex. D. Pieper and Carlton H. Herbel, 2000. (2nd edition), ISBN-13:9780130474759, Publisher: Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA. 4. Grazing Management, John F. Vallentine, John F. Vallentine, 2000. Publisher: Elsevier Science, Pub. Date: October 2000, ISBN-13: 9780127100012, 672 pp, 2nd edition
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Çayır mera alanlarının otlatılmasında bitki, hayvan ve ekolojik faktörlerin birlikte değerlendirilmesini öğretmektir.
  Dersin İçeriği Otlatma sistemlerine giriş, Otlatma yönetimi prensipleri, Otlatmanın bitki ve toprak üzerine etkileri, Hayvan davranışları, Otlatma yönetiminin planlanlaması, Otlatma metotları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 1
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 1
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 1
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 1
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 1
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 1
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 1
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster