ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılıkta Optimizasyon Teknikleri ORM548 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Model ve modelleme kavramlarını tekrar eder
  2-Ormancılıkta kullanılan optimizasyon tekniklerini tanır
  3-Optimizasyon tekniklerinin önemini tanır ve ormancılıkla ilgili problemlerin çözümünde kullanır
  4-Ormancılıkla ilgili problemlerin çözümünde sayısal çözüm arayışı yol ve yöntemlerini organize eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2017070
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   184
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,13 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sistem kavramı ve kapsamı K1. S.1-7 K2. S. 1-6
  2 Model kavramı, türleri, elemanları K1. S. 7-24
  3 Optimizasyon modelleri K1. S. 24-36
  4 Doğrusal programlama K1. S. 37-92 K2. S. 9-27
  5 Doğrusal programlama modellerinin çözümü K1.S. 93-120 K2. S. 29-52
  6 LINDO matris çözücü program tanıtımı Derste uygulamalı olarak gösterilecek
  7 Doğrusal programlamanın ormancılıkta örnek uygulamaları K1. S. 131-268 K2. S. 53-176
  8 Ara Sınav
  9 Tamsayılı programlama K1. S. 353-365 K2. S. 203-232
  10 Tamsayılı programlamanın türevleri K1.S. 353-365 K2. S. 203-232
  11 Tamsayılı programlamanın ormancılıkta örnek uygulamaları K1. S. 353-365 K2. S. 203-232
  12 Amaç programlama K1.S. 309-352 K2. S. 179-201
  13 Amaç programlamanın ormancılıkta örnek uygulamaları K1. S. 309-352 K2. S. 179-201
  14 Dinamik programlama K2. S. 259-287
  15 Dinamik programlamanın ormancılıkta örnek uygulamaları K2. S. 259-287
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Sedat KELEŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Sinan BULUT
  Kaynaklar K1. Başkent, E.Z., 2004. Yöneylem araştırması, Modelleme ve doğal kaynak uygulamaları. KTÜ Orman Fakültesi Yayın No: 36, 480 s. K2. Buongiorno, J., Gilless, J., 2003. Decision methods for forest resource management. Academic Pres, USA, 439 s.
  Yardımcı Kitap YK1. Bettinger, P., et al., 2009. Forest Management and Planning, Academic Pres, USA, 331s.
  Dersin Amacı Ormancılıkta ve özellikle orman amenajman planlarının yapımında kullanılan önemli optimizasyon tekniklerini teorik ve pratik olarak irdelemek
  Dersin İçeriği Öncelikle sistem ve model/modelleme kavramları tanıtılacaktır. Daha sonra ormancılıkta en çok kullanılan optimizasyon tekniklerinden doğrusal programlama, tamsayılı programlama, amaç programlama ve dinamik programlama modelleri örnekler ile birlikte açıklanacaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 4
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 5
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster