ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toprak Fizikokimyası I ORM550 GÜZ-BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toprak katı, sıvı ve gaz fazı,
  2-Toprak katı, sıvı ve gaz fazları arasındaki temel fiziko-kimyasal süreçler.
  3-Toprak katı yüzeylerine adsopsiyonun,
  4-Besin elementi yarayışlılığı ve toprak kimyası arasındaki bağlantılar,
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler305840
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje20000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   174
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,8 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş
  2 Topraklarda Katı Faz-Çözelti Dengeleri
  3 Topraklarda Katı Faz-Çözelti Dengeleri
  4 Kil Mineralleri
  5 Toprak Organik Maddesi
  6 Topraklarda Metal Organik Madde Etkileşimi
  7 Ara Sınav
  8 Ara Sınav
  9 Topraklarda Oksidasyon-Redüksiyon
  10 Toprak Ph
  11 Bitki Besin Elementleri Toprak Kimyası Etkileşimi
  12 Topraklarda İyon Değişimi
  13 Adsorbsiyon İzotermleri
  14 Adsorbsiyon İzotermleri
  15 Tartışma
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Sabit Erşahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Seval Sünal, Arş. Gör. Ebru Gül, Arş. Gör. Ülkü Dikmen
  Kaynaklar Sposito, G. 1989. The Chemistry Of Soils. Oxford Univercity Press . 277 P Sposito, G. 1984. Surface Chemistry Of Soils. Oxford Univercity Press . 234 P Sparks, D. L. 1999 Soil Physical Chemistry. Crc Press 409 P.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Topraklarda katı faz-çözelti dengeleri, kil mineralleri ve yüzey özellikleri, toprak organik maddesi ve besin elementleri ile etkileşimi, oksidasyon-redüksiyon, toprak pH?sı, bitki besin elementleri katyon ve anyon değişimi, absorbsiyon izotermleri, toprak alkaliliği ve tuzluluğu konularının öğretilmesi.
  Dersin İçeriği Topraklarda katı faz-çözelti dengeleri, kil mineralleri ve yüzey özellikleri, toprak organik maddesi ve besin elementleri ile etkileşimi, oksidasyon-redüksiyon, toprak pH?sı, bitki besin elementleri katyon ve anyon değişimi, absorbsiyon izotermleri, toprak alkaliliği ve tuzluluğu konularının öğretilmesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 2
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 3
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 2
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 3
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 3
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 1
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 2
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 1
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 1
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 1
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 1
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster