ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Konumsal Orman Planlaması ORM551 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Konumsal planlama kavramını tanır
  2-Konumsal planlamanın konumsal olmayan planlamadan farkları ve üstünlüklerini çözümler
  3-Konumsal planlama ilgili kavramlar, problemler, kullanılacak araç ve yöntemleri sorgular
  4-Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama tekniklerinin konumsal planlamada etkin olarak kullanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2016060
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   179
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,97 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Literatüre kısa bir bakış K1. S. 2-15 YK1 ve YK2
  2 Konumsal orman planlaması kavramı K1. S. 2-15 K3. S. 1-20 K3. S. 153-172 YK1 ve YK2
  3 Konumsal orman planlama problemleri K3. S. 1-20 K3. S. 153-172 YK1 ve YK2
  4 Konumsal orman planlamasında mevcut yaklaşımlar K3. S. 1-20 K3. S. 153-172 YK1 ve YK2
  5 CBS ile ormanların konumsal yapısının ortaya konması K1. S. 58-72 K3. S. 99-108 YK1 ve YK2
  6 Planlama hiyerarşisi -I K1. S. 258-263 YK1 ve YK2
  7 Planlama hiyerarşisi -II K1. S. 258-263 YK1 ve YK2
  8 Ara Sınav
  9 Konumsal ve zamansal değişimi tespiti için gerekli veritabanının oluşturulması K1. S. 58-72 YK1 ve YK2
  10 Konumsal orman planlamasında kullanılan modelleme teknikleri K1. S. 104-122 K2. S. 647-791 YK1 ve YK2
  11 Kombine optimizasyon teknikleri K1. S. 163-181 K2. S. 647-791 YK1 ve YK2
  12 Değişik modelleme tekniklerinin konumsal planlama problemlerini çözme potansiyeli K1. S. 163-181 K2. S. 647-791 YK1 ve YK2
  13 Konumsal kısıtlayıcıların odun ve ekonomik değer üzerine etkileri K1. S. 236-254 K2. S. 647-791 YK1 ve YK2
  14 Konumsal orman planlamasının yeni gereksinimleri YK1 ve YK2
  15 Konumsal orman planlaması ile ilgili örnek çalışmalar K1. S. 236-254 K2. S. 647-791 YK1 ve YK2
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Sedat KELEŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Sinan BULUT
  Kaynaklar K1. Bettinger, P., et al., 2009. Forest Management and Planning, Academic Pres, USA, 331 s. K2. Davis, L., Johnson, K.N., Bettinger, P., Howard, T., 2001. Forest Management: To sustain ecological, economic and social values. Mc-Graw Hill Higher Education, 791 s. K3. Pukkala, T., 2002. Multi-objective forest planning. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 207 s.
  Yardımcı Kitap YK1. Baskent, E.Z., Keleş, S., 2005. Spatial Forest Planning: A Review. Ecological Modelling 188 (2-4), 145 - 173. (DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2005.01.059) YK2. Başkent, E.Z., Keleş, S., 2005. Çağdaş orman amenajmanı planlama yaklaşımı: Konumsal Planlama. Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, No: 1, 23?41.
  Dersin Amacı Orman amenajman planlarının modern araç ve yöntemler ile birlikte konumsal olarak düzenlenmesini gerçekleştirmek
  Dersin İçeriği Bu derste öncelikle planlama kavramı ile birlikte konumsal ve konumsal olmayan planlama anlayışları açıklanacaktır. Daha sonra, konumsal planlama ile ilgili kavramlar, problemler, araçlar ayrıntılı olarak ve örnek çalışmalarla birlikte gerçekleştirilecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 5
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 5
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 5
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 5
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 5
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 5
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster