ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ormancılıkta İleri Uzaktan Algılama ORM552 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1- Uzaktan algılamanın temel kavramlarını öğrenir.
  2-Uzaktan algılama ile verilerin elde edilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
  3-Uzaktan algılama verilerinin ormancılıkta nerelerde kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olur.
  4-Uzaktan algılamada kullanılan uydu görüntüleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler014040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 40000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   184
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,13 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uzaktan algılamaya giriş ve temel kavramlar K1-Giriş Bölümü
  2 Uzaktan algılanın ormancılıktaki önemi K1-Giriş Bölümü
  3 Uzaktan algılamanın bileşenleri K1-Giriş Bölümü
  4 Uzaktan algılamada çözünürlük K1-Giriş Bölümü
  5 Uzaktan algılama sistemleri K1-Giriş Bölümü
  6 Dijital görüntü ve özellikleri K1-Giriş Bölümü
  7 Uzaktan algılamada kullanılan bazı uydu görüntüleri ve özellikleri-1 K1-Materyal ve Yöntem Bölümü
  8 Ara Sınav
  9 Uzaktan algılamada kullanılan bazı uydu görüntüleri ve özellikleri-2 K1-Materyal ve Yöntem Bölümü
  10 Uydu Görüntülerinin koordinatlandırılması K1-Yöntem Bölümü
  11 Uydu görüntülerinde sınıflandırma (kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma) K1-Yöntem Bölümü
  12 Görüntü sınıflandırılmasının doğruluk değerlendirilmesi K1-Yöntem Bölümü
  13 Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama K2- Makalenin Tamamı
  14 Uzaktan algılama ve orman amenajman arasındaki ilişkisi K2- Makalenin Tamamı
  15 Ormancılıkta uydu görüntüleri ile ilgili uygulama K1-Mareyal, Yöntem ve Bulgular Bölümü
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Alkan GÜNLÜ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Alkan Günlü

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Günlü, A., 2009. Yetişme Ortamı Envanterinin Doğrudan, Dolaylı ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Belirlenmesi ve Karşılaştrılması; Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 2. Çakir G., Kadioğullari A.İ., Sönmez T., Karahalil U., "Orman Ekosistem Envanterinin Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Gerçekleştirilmesi", 1. Çevre ve Ormancılk Şurası, ANTALYA, TÜRKIYE, 1 Mart 2005 - 3 Mart 2004, cilt.2, ss.442-451.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Uzaktan algılama konusunda detaylı bilgi verilerek uzaktan algılama verilerinin ormancılık çalışmalarında kullanılması hakkında ayrıntılı bilgilerin verilmesidir.
  Dersin İçeriği Öncelikle uzaktan algılama ile ilgili temel kavramlar açıklanacaktır. Daha sonra, uzaktan algılamada kullanılan bazı uydu görüntülerinin genel özellikleri, uydu görüntülerine ilişkin ön işleme analizleri (görüntünün elde edilmesi, görüntünün koordinatlandırılması, görüntünün kesilmesi vb.), görüntülerin sınıflandırılması ve doğruluğunun değerlendirilmesi, görüntülerin coğrafi bilgi sistemleri ile entegrasyonu yöntemleri açıklanacaktır. Son olarak, bu yöntemlerin farklı uydu görüntülerinde ve farklı örnek alanlarda uygulamaları gerçekleştirilecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 3
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 3
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 2
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı -
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 2
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 2
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 3
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster