ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yetişme Ortamı Envanterinin Orman Amenajman Planındaki Önemi ORM553 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yetişme ortamı envanteri ile ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Orman amenajman planlarında yetişme ortamı envanterinin nasıl yapıldığını öğrenir.
  3-Yetişme ortamı envanterinin belirlenmesinde kullanılan yöntemleri öğrenir.
  4-Yetişme ortamı envanterinin orman amenajman planlarındaki rolü hakkında bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler4014040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6016060
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   184
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,13 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Orman amenajmanında temel kavramlar K1-Giriş Bölümü
  2 Orman amenajman planı K1-Giriş Bölümü
  3 Yetişme ortamı envanteri kavramı K1-Giriş Bölümü
  4 Yetişme ortamı envanterinin önemi K1-Giriş Bölümü ve K2-Giriş Bölümü
  5 Yetişme ortamı envanteri-orman amenajmanı ilişkisi K1-Giriş Bölümü
  6 Yetişme ortamı envanterinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler K1-Giriş Bölümü
  7 Doğrudan yöntem K1-Yöntem Bölümü
  8 Ara Sınav
  9 Dolaylı yöntem K1-Yöntem Bölümü
  10 Uzaktan algılama yöntemi K1-Yöntem Bölümü
  11 Orman amenajmanındaki planlama süreçleri ve yetişme ortamı envanteri K1-Giriş Bölümü
  12 Klasik orman amenajman planı ve yetişme ortamı envanteri K1-Giriş Bölümü
  13 Münferit orman amenajman planı ve yetişme ortamı envanteri K3-Makalenin Tamamı
  14 Ekosistem tabanlı çok amaçlı orman amenajman planı ve yetişme ortamı envanteri K4-Makalenin Tamamı
  15 Yetişme ortamı envanteri hakkında genel bir değerlendirme K1-Giriş Bölümü, Materyal ve Yöntem Bölümü, Bulgular, Sonuç ve Öneriler Bölümü
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Alkan GÜNLÜ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Günlü, A., 2009. Yetişme Ortamı Envanterinin Doğrudan, Dolaylı ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Belirlenmesi ve Karşılaştrılması; Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 2. Louw, J. W. ve Scholes, M., 2002. Forest Site Classification and Evulation: a South African Perspective, Forest Ecology and Management 171, 153-168. 3. Köse S., Başkent E.Z., Sönmez T., Yolasiğmaz H.A., Karahalil U., "Münferit Planlamanın Türkiye?De Uygulanabilirliğinin Araştırılması", Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-19 Nisan 2002, ss.49-58 4. Karahalil U., Günlü A., Başkent E.Z., "Ekosistem Tabanlı Orman Amenajman Planlarında Yetişme Ortamı Envanteri: Köprülü Kanyon Milli Parkı Örnek Uygulaması", Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Kasım 2013, pp.684-691
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Yetişme ortamı envanteri hakkında ayrıntılı bilgi verilerek yetişme ortamı envanterinden elde edilen verilerin orman amenajman planlarına entegre edilmesi ilişkin detaylı bilgiler verilmesidir.
  Dersin İçeriği Öncelikle orman amenajmanın ve yetişme ortamı envanterinin temel kavramları açıklanacaktır. Daha sonra yetişme ortamı envanterinin orman amenajman planlarındaki önemi, yetişme ortamı envanterinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler açıklanacaktır. Son olarak da geçmişten günümüze gelen orman amenajman planlarındaki süreçlerle yetişme ortamı envanteri değerlendirilecektir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı -
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 3
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 3
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli -
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli -
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 2
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 3
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli -
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli -
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli -
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster