ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kompost Yapım Tekniği ORM554 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-kompost yapım ilkeleri, aşamaları, teknikleri, malzemeleri, etki eden faktörler, süreçleri, ölçekleri, üniteleri, reaktörleri, kompost çayı, vermikompost, kriterleri hakkında bilgi verir.
  2-2. Kompost yapım malzemeleri, kompost yapım teknikleri, kompost yapımında etki eden faktörleri bilir.
  3-3. Kompost karışımlarının ayarlanması, kompost oluşum süreçleri ilişkilerini bilir.
  4-4. Kompost yapım ölçekleri, farklı kompost üniteleri, kompost reaktörlerini bilir.
  5-5. Kompost çayı, vermikompost, kompost araştırmaları, kompost kriterleri ve dünyadaki uygulanması ve ülkemizdeki durumu hakkında bilgiye sahip olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler202816
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kompost yapım ilkeleri
  2 Kompost yapım aşamaları
  3 Kompost yapım malzemeleri
  4 Kompost yapım teknikleri
  5 Kompost yapımında etki eden faktörleri
  6 Kompost karışımlarının ayarlanması
  7 Kompost oluşum süreçleri
  8 Ara Sınav
  9 Kompost yapım ölçekleri
  10 Farklı kompost üniteleri
  11
  12
  13
  14
  15 Kompost kriterleri ve dünyadaki uygulanması ve ülkemizdeki durumu
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Orman fakültesi
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araş.Gör. Ebru GÜL Araş.Gör. Seval SUNAL Araş.Gör. Ülkü DİKMEN
  Kaynaklar 1. CAMCI ÇETİN, S., EKİNCİ, K. ve HAKTANIR, K. 2004. Kompost Yapım Tekniği (Çağrılı bildiri) 3. Ulusal Gübre Kongresi, 11-13 Ekim 2004, Tokat 2. Epstein, E. 1997. The Science of Composting. Technomic Publishing Company, Inc.Lancaster, Basel
  Yardımcı Kitap 1. Haug, R.T. 1993. The Practical Handbook of Compost Engineering. Boca Raton, FL: Lewis Publishers.
  Dersin Amacı Kompost yapım tekniği kompost yapım aşamalarıyla ve kompost yapım ilkeleriyle açıklanarak aktarılması amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Kompost yapımı ve süreçleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 1
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 1
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 1
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 1
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 1
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 1
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 1
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 1
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster