ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toprak Enzimleri ve Madde Döngüleri ORM555 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. Enzimlerin sınıflandırılması, isimlendirilmesi, enzim yapısı, enzim kinetiği, hakkında bilgiye sahip olur.
  2-2. Enzimin önemi, ekolojideki yeri, enzimlere etki eden faktörleri bilir.
  3-3. Enzim inhibisyonu, enzimlerin topraktaki tutulma mekanizmaları ilişkilerini bilir.
  4-4. Besin döngüleri ve enzimlerin döngülerdeki önemini bilir.
  5-5. Rizosfer etkileşimi ve enzim aktivitesi hakkında bilgiye sahip olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler202816
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Enzimlerin sınıflandırılması
  2 Enzimlerin isimlendirilmesi
  3 Enzim yapısı
  4 Enzim kinetiği
  5 Enzimin önemi, ekolojideki yeri
  6 Enzimlere etki eden faktörler
  7 Enzim inhibisyonu
  8 Ara Sınav
  9 Enzimlerin topraktaki tutulma mekanizmaları
  10 C döngüsü
  11 N döngüsü
  12 P döngüsü
  13 S döngüsü
  14 Besin döngüleri ve enzimlerin döngülerdeki önemi
  15 Rizosfer etkileşimi ve enzim aktivitesi
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Orman Fakültesi
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araş.Gör. Ebru GÜL Araş.Gör. Seval SUNAL Araş.Gör. Ülkü DİKMEN
  Kaynaklar 1. Camcı Çetin, S. 2012. Toprak enzimleri ders notu. 2. Metting, B. F. 1992. Soil Microbial Ecology. Marcel Dekker, New York.
  Yardımcı Kitap 1. Haktanır, K. Ve Arcak, S. 1997. Toprak Biyolojisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1486, Ankara.
  Dersin Amacı 4 temel besin maddesi döngüleri (C, N, P ve S) ile bunlara ilişkin toprak enzimleri toprak ekosistemindeki öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Toprak enzimleri ve madde döngüleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 5
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 1
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 1
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 1
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 1
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 4
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 1
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 1
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 1
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 1
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 4
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster