ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orman Amenajmanında Karar Destek Sistemleri ORM556 GÜZ 3+0 Fakülte S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Karar destek sistemi kavramını tanır
  2-Orman amenajman planlamasında tüm dünyada kullanılan önemli karar destek sistemlerini ayırt eder
  3-Orman amenajman planlamasına yönelik bir karar destek sisteminin geliştirilme aşamalarını çözümler
  4-ETÇAP karar destek sistemini orman amenajman planlamasında kullanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2016565
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   179
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,97 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bir sistem olarak orman ekosistemleri K1. S. 1-16 K2. S. 1-34
  2 Orman amenajman planlamasına sistem yaklaşımı K1. S. 1-16 K2. S. 1-34
  3 Planlama ve karar destek K1. S. 1-16 K2. S. 1-34
  4 Orman amenajmanında karar destek sistemi geliştirme süreci - Planlama K1. S. 1-16 K2. S. 34-131
  5 Orman amenajmanında karar destek sistemi geliştirme süreci - Analiz K1. S. 1-16 K2. S. 34-131
  6 Orman amenajmanında karar destek sistemi geliştirme süreci - Tasarım K1. S. 1-16 K2. S. 34-131
  7 Orman amenajmanında karar destek sistemi geliştirme süreci - Gerçekleştirim K1. S. 1-16 K2. S. 34-131
  8 Ara Sınav
  9 Orman amenajmanında karar destek sistemi geliştirme süreci - Uygulama K1. S. 1-16 K2. S. 34-131
  10 Dünya ormancılığında kullanılan simülasyon tabanlı karar destek sistemleri K1. S. 17-484 K2. S. 1-34
  11 Dünya ormancılığında kullanılan optimizasyon tabanlı karar destek sistemleri K1. S. 17-484 K2. S. 1-34
  12 Dünya ormancılığında kullanılan kombine optimizasyon tabanlı karar destek sistemleri K1. S. 17-484 K2. S. 1-34
  13 ETÇAPSimülasyon (Simülasyon tabanlı orman planlama modeli) YK1 ve YK2
  14 ETÇAPOptimizasyon (Optimizasyon tabanlı orman planlama modeli) YK3 ve YK4
  15 ETÇAPKonumsal (Konumsal orman amenajmanı planlama modeli) YK3 ve YK4
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Sedat KELEŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Sinan BULUT
  Kaynaklar K1. Borges, J.G., Nordström, E.M., Garcia-Gonzalo, J., Hujala, T., Trasobares, A., 2014. Computer-based tools for supporting forest management. The experience and the expertise world-wide. Umea, Sweeden. ISBN 978-91-576-9236-8, 503 s. K2. Keleş, S., 2009. Orman Amenajman Planlarının Hazırlanmasına Yönelik Karar Destek Sisteminin Tasarımı ve Prototip Modelinin Geliştirilmesi. Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
  Yardımcı Kitap YK1. Keleş, S., Başkent, E.Z., 2009. Orman Amenajman Planlarının Simülasyon Tabanlı Planlanması: Kavramsal Çerçeve. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9 (2), 136-145. YK2. Keleş, S., Başkent, E.Z., Kadıoğulları, A.İ., Bingöl, Ö., 2009. Orman Amenajman Planlarının Simülasyon Tabanlı Planlanması: ETÇAPSimülasyon. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9 (2), 124-135. YK3. Keleş, S., Başkent, E.Z., 2011. A computer-based optimization model for multiple use forest management planning: a case study from Turkey. Scientia Forestalis 39 (89), 87-95. YK4. Başkent, E.Z., Keleş, S., Kadıoğulları, A.İ, 2014. Challenges in developing and implementing a decision support systems (ETÇAP) in forest management planning: a case study in Honaz and İbradı, Turkey. Scandinavian Journal of Forest Research, 29 (Special Issue, Supplement: 1), 121-131.
  Dersin Amacı Orman amenajman planlamasında karar destek sistemlerinin uygulanmasının teorik ve pratik olarak gerçekleştirilmesi
  Dersin İçeriği Bu derste öncelikle orman ekosistem kavramı bir bütünlük/sistem süreci içerisinde açıklanarak, orman amenajmanı bilimi sistem yaklaşımı çerçevesinde ele alınacaktır. Orman amenajman planlarının yapımına hizmet etmek için geliştirilecek karar destek sistemlerinin kavramsal çerçevesi ayrıntılı olarak irdelenecektir. Dünya ormancılığında kullanılmış veya halen kullanılmakta olan planlamaya yönelik değişik karar destek sistemleri incelendikten sonra, Türkiye orman amenajman planlaması için geliştirilmiş ETÇAP karar destek sistemi uygulamalı olarak işlenecektir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster