ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Orman İçi ve Bitişiğindeki Meralarda  Vejetasyon Ölçme Yöntemleri  ORM557 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çayır ve meraların önemini bilir
  2-Orman içi ve bitişiğindeki meralarda otlatmanın önemini öğrenir
  3-Orman içi ve bitişiğindeki meralardan otlatma sistemlerini bilir
  4-Vejetasyon ölçme yöntemlerini öğrenir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2551050
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   183
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,1 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki Formasyonları
  2 Çayır ve Meraların Önemi
  3 Dünya?da Çayır ve Meraların Durumu
  4 Türkiye?de Çayır ve Meraların Durumu
  5 Orman ve Mera İlişkileri
  6 Orman içi ve Bitişiğinde Otlamanın Önemi
  7 Orman içi ve bitişiğindeki meralarda otlatma sistemleri
  8 Ara Sınav
  9 Otlatmanın Orman Vejetasyonuna Etkisi
  10 Çayır Mera Bitki Topluluklarının Özellikleri (Vejetasyonun Karakterleri)
  11 Vejetasyonun Kalitatif Karakterleri
  12 Vejetasyonun Kalitatif Karakterleri
  13 Vejetasyonun Sentetik Karakterleri
  14 Kantitatif Karakterleri Ölçme Yöntemleri
  15 Vejetasyon Ölçümlerinden Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Ceyhun GÖL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Semih EDİŞ
  Kaynaklar 1. Kent M., and Coker P. 1992, Vegetation descrition and analysis; A Practical Approach, John WILET & SONS, New York. 2. Range Development and Improvements; John F. Vallentine, ISBN: 127100032, Academic Press, May 28, 1989. 3. Range Management: Principles and Practices, Jerry L. Holechek, Rex. D. Pieper and Carlton H. Herbel, 2000. (2nd edition), ISBN-I3:9780130474759, Publisher: Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA. 4. Bakır, Ö, 1987, Çayır ve Mera Amenajmanı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 992, Ankara 5. Bakır, Ö., 1970. Vejetasyon Etüd ve Ölçümlerinde Kullanılan Bazı Önemli 6. Metodların Mukayesesi. Ankara Unv. Zir. Fak. Yıllığı. 19:550-579. 7. Eraç, A, Ekiz, H, 1986, Çayır-Mera Amenajmanı Uygulama Klavuzu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 990, Ankara 8. Gökkuş A, Koç A, Çomaklı B., 2000, Çayır-Mera Uygulama Klavuzu, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 142, Erzurum 9. Anonim 2008, Türkiye?nin Çayır ve Mera Bitkileri, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Çayır Mera, Yem Bitkileri ve Havza Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı orman içi ve bitişiğindeki meralarda otlatmanın önemi, bu alanlardaki otlatma sistemleri ve vejetasyon ölçme yöntemlerini öğretmektir.
  Dersin İçeriği Dünya`da Çayır ve Meraların Durumu, Türkiye`de Çayır ve Meraların Durumu, Orman içi ve Bitişiğinde Otlamanın Önemi, Kantitatif Karakterleri Ölçme Yöntemleri, Vejetasyon Ölçümlerinden Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve yeni bilgiler edinebilme yöntemini öğrenmiş olmalı 4
  2 Edindiği bilgilerle ileri düzeyde ormancılık problemlerine uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli 4
  3 Ülkenin ormancılık ve çevre sorunlarına, küresel, toplumsal ve ekosistem koşullarını da dikkate alarak çözüm üretebilmeli 5
  4 Ormancılık problemlerinin çözümüne yönelik olarak ileri düzeyde disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli 4
  5 Karşılaşılan ormancılık problemlerinin tespiti ve çözümü aşamasında, ileri düzeyde mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli 1
  6 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli 5
  7 Bilgi teknolojilerini ve bir yabancı dili ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı 1
  8 Çağın getirdiği güncel ormancılık ve diğer ilgili alanlarındaki problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli 1
  9 Ormancılık uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli 4
  10 Ormancılık faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli 1
  11 Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları ileri düzeyde araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli 1
  12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster